Ligindras Veides vadītā bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” KONCERTS “Krāsainās ziemas dziesmiņas”

27.12.2017 - plkst.17.00