Līgo lustes un zaļumballe ar grupu “Pakavrockband”

23.06.2023 - plkst.21.30 Zasas Tautas nams

23.06. Plkst. 21.30  

Līgo lustes un ugunskura iedegšana ar Zasas tautas nama amatierkolektīviem pie Zasas muižas parka vārtiem. 

Plkst. 22.00 

 Līgo svētku zaļumballe ar grupu “Pakavrockband” uz Zasas centrālā stāvlaukuma. 

Bezmaksas. 

(Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks Zasas tautas namā) 

Atpakaļ