Literārs video iestudējums “Contra Spem Spero!”

25.02.2021
  1. gada 25. februārī notiks pasākums “Lesjai Ukrainkai – 150 gadi’’. Literāri muzikālā pasākumā piedalīsies bērni un jaunieši no JAVIR radošās studijas. Iestudējums atspoguļos dzejnieces dzīvi no bērnu dienām, priekšnesums veidots pēc Lesjas Ukrainkas dzejas motīviem, kuri iedzīvināti literāros stāstos un dziesmās.

Ukraiņu tauta vienmēr ir bijusi radoša, dziedoša, dejojoša un dzeju mīloša. Tāpēc daudzu gadsimtu garumā Ukrainas kultūras mantojumu veidojuši daudzi talantīgi cilvēki. Ukraiņu literatūra ir fenomenāla un neparasta. Katrs Ukrainas vēsturiskais posms saistās ar slavenu rakstnieku, lasot ukraiņu literatūras šedevrus iespējams apgūt vēsturi – notikumi tiek aprakstīti patiesi, dvēseliski, liekot mums aizdomāties, raudāt un smieties. Šogad sadarbību ar ukraiņu biedrību “Javir’’ Jēkabpils Galvenā bibliotēka sāk atceroties unikālu sievieti, ģeniālu dzejnieci, kuras rindas pauž emociju vētru, un dzejoļi paliek dziļi sirdī. Šī dzejniece ir Lesja Ukrainka.

 “Contra Spem Spero’’- dzejnieces radošais kredo. Tāds ir dzejoļa nosaukums, kurā galvenais motīvs ir gara rūdīšana, iekšējās neaizskaramības izkopšana. Liriskā varone ir pārliecināta, ka ļaunas domas ir jādzen prom, un labākā uzvara pār ļauno ir smiekli un prieks.  Tieši tas mums visiem nepieciešams, ar prieku, pozitīvismu celt cīņas sparu pret negatīvismu un pesimismu. Optimisms un aktīva dzīves pozīcija ir raksturīga Lesjas Ukrainkas dzejai.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī pasākums notiks kādā no tiešraižu platformām, precīzāka informācija, par pasākuma norisi būs februārī.

Atpakaļ