LITERATŪRAS izstādes bibliotēkās

02.01 - 31.01
2.01. līdz 30.06.

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalstsMalta”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka
2.- 30.01. Plaukta izstāde “1991. gada barikādes” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
2.-30.01. Izstāžu cikla “Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu. Viens no Eiropas lielajiem – Jānim Jaunsudrabiņam – 140”

1. izstāde “Ar labdienām visiem savā bērnības pagalmā”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka
5.-15.01. Plaukta izstāde “Rakstniekam Olafam Gūtmanim – 90” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.
5.–31.01. Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības”

42. literatūras izstāde Literatūra. Kārlis Skalbe “Ziemas pasakas” (1913)”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, abonements
12.-22.01. Plaukta izstāde “Rakstniecei Andrai Neiburgai – 60” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.
15.-25.01. Plaukta izstāde “Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam — 135” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.
23.-30.01. Plaukta izstāde “Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam – 80” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.

 

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalstsMalta

(2.01.2017.- 30.06.2017.)

Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē.

Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim, sauktām par “triju prezidentvalstu komandām”. Šāda sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Balstoties uz šo programmu, katra no trim valstīm sagatavo atsevišķu detalizētāku sešu mēnešu programmu.

Plaukta izstāde “1991. gada barikādes”

1991.gada barikādes – nevardarbīgas pretošanās posms Latvijas Atmodas gaitā, kad Vecrīgā un ap svarīgākajiem stratēģiskiem objektiem tika celtas barikādes, lai aizsargātos no iespējamā padomju bruņoto spēku uzbrukuma. Barikāžu laika traģiskākais notikums – apšaude pie Iekšlietu ministrijas 1991. gada 20. janvārī.

 

Izstāžu cikla “Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu.

Viens no Eiropas lielajiem – Jānim Jaunsudrabiņam – 140”

1. izstāde “Ar labdienām visiem savā bērnības pagalmā”

2017. gada 25. augustā apritēs 140 gadi, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, gleznotājs, grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem latviešu mākslas teorētiķiem un kritiķiem Jānis Jaunsudrabiņš, dēvēts arī par divu mūzu – rakstniecības un glezniecības – kalpu.

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā, Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedāvā ielūkoties Jaunsudrabiņa dzīvē un literārajā darbībā izstāžu ciklā “Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu”. Izstāžu ciklu atklāsim ar izstādi – ieskatu rakstnieka bērnībā- “Ar labdienām visiem savā bērnības pagalmā”, ko varēs aplūkot no 2. līdz 30. janvārim.

 

Plaukta izstāde “Rakstniekam Olafam Gūtmanim — 90”

 (1927–2012)

Olafs Gūtmanis dzimis 1927. gada 10. janvārī Liepājā. 1941. gadā viņš kopā ar vecākiem devās izsūtījumā. Gūtmaņa būtība ir mīlestība pret visu cilvēcisko un patieso. To vēsta dienasgrāmatas, kur ikdienas notikumiem esejisks piesitiens, dzīves mirkļu pieraksts, datēts un smalkā rokrakstā iemūžināts baltās papīra lapās. Viņš ar savu dzeju māca mīlēt dzimteni, neaizmirst savas saknes. Viņš stāsta par saviem trimdas gadiem, pauž savu mīlestību pret jūru un dzimto pilsētu.

 

Plaukta izstāde “Rakstniecei Andrai Neiburgai — 60”

Andra Neiburga ir viena no pazīstamākajām mūsdienu latviešu grāmatu autorēm, kura specializējas īsprozas rakstīšanā. Kurš gan nezin  stāstu “Stāsts pat Tilli un Suņu vīru”, taču patiesībā rakstniecei ir daudz citu brīnišķīgu darbu, ko ir vērts pieminēt. Īsproza: “Stum, stum”, “Izbāzti putni un putni būros” un grāmatas bērniem: “Stāsts par Tilli un Suņu vīru”, “Pāri pār tiltu”, stāsts „Melnais caurums”.

 

Plaukta izstāde “Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam — 135”

(1882–1956)

Angļu rakstnieks Alans Aleksandrs Milns (angļu: Alan Alexander Milne), bieži saīsināts kā A. A. Milns, savulaik pazīstams humorists, rakstnieks un dramaturgs. 1926. un 1928. gadā izdotās, popularitāti iemantojušās, grāmatas par rotaļu lāci Vinniju Pūku aizēnoja citus viņa radītos darbus.

 

Plaukta izstāde “Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam — 80”

(1937–2010)

Vitauts Ļūdēns – latviešu dzejnieks un publicists, pievērsies lirikai un liroepikai, īpašu uzmanību veltījis vēsturei un bērnu dzejai. Viņa darbi bērniem un pieaugušajiem izdoti vairākos desmitos grāmatu – autors rakstījis ne vien dzeju, bet arī bērnu lugas, darbojies kā latviešu dzejas izlašu sastādītājs un atdzejotājs. Autoram ir arī daudz publikāciju presē, antoloģijās un izlasēs gan Latvijā, gan ārzemēs.

Atpakaļ