Literatūras izstādes bibliotēkās

01.12 - 31.12

 

Datums Notikums Norises vieta
1.07.-31.12. Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts / 2016. gada 2. pusgads – Slovākija” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.-30.12. Plaukta izstāde “Senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.-30.12. Izstāžu cikla “Veselīgs dzīvesveids ikvienam”

12. izstāde “Jēkabpilieši par veselību un veselīgu dzīvesveidu”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.-30.12. Izstāžu cikla “Junkera 10 prioritātes. No nodarbinātības līdz demokrātiskām pārmaiņām”

3. izstāde “Enerģētikas politika Eiropas Savienībā”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka
No 12.12. Plaukta izstāde “Ziemassvētki ir brīnumu un pārsteigumu laiks! Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
15.-30.12. Plaukta izstāde “Rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 90” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
19.-30.12. Plaukta izstādeJaunais 2017. gads – Ugunīgā Gaiļa gads Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts / 2016. gada 2. pusgads – Slovākija”

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā no 2016. gada 1. jūlija līdz 30. decembrim skatāma plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts / 2016. gada 2. pusgads – Slovākija”.

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika veidot ES dienaskārtību. Prezidējošā valsts vada visa līmeņa Padomes sanāksmes, virza darbu ES likumdošanas jomā un veicina valstu sadarbību, tādējādi nodrošinot ES darba nepārtrauktību un kopējo mērķu sasniegšanu. Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam. Prezidentūra veic arī koordinācijas funkcijas ES Padomē, sadarbojoties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES. Prezidentūra ES Padomē no 2016. gada jūlija līdz decembrim – Slovākija.

Pasākums bez ieejas maksas

Izstāžu cikls “Veselīgs dzīvesveids ikvienam” 12. izstāde “Jēkabpilieši par veselību un veselīgu dzīvesveidu

Veselīgs dzīvesveids ir pareiza sapratne par dzīvošanu, strādāšanu, atpūtu, ēšanu, sportošanu un komunikāciju ar apkārtējiem. Veselība ir ne tikai vērtība, bet arī resurss, kas veicina pilsētas ekonomisko izaugsmi. Vesels cilvēks ražīgāk strādā, veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību un mazina nabadzību.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, izstrādāja veselības veicināšanas programmu līdz 2020. gadam, ar to var iepazīties Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā no 1. līdz 30. decembrim.

Pasākums bez ieejas maksas

Izstāžu cikls “Junkera 10 prioritātes.No nodarbinātības līdz demokrātiskām pārmaiņām”

Eiropas Komisijas desmit prioritātes koncentrējas uz darbavietām, izaugsmi, investīcijām, vienoto digitālo tirgu, Enerģētikas savienību, klimatu, iekšējo tirgu, ekonomiku un Monetāro savienību, ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu, tieslietām un pamattiesībām, migrāciju, Eiropas Savienību kā pasaulē globālu faktoru un demokrātisku procesu un valstu pārvaldību.

3. izstāde Enerģētikas politika Eiropas Savienībā”

ES enerģētikas politikas mērķi ir padarīt enerģijas ražošanu un izlietošanu draudzīgāku videi un mazināt enerģijas piegādes riskus. Energoapgādes drošības pamatā ir enerģijas resursu avotu un piegāžu diversifikācija un pašnodrošinājuma paaugstināšana. ES enerģētikas politikas stūrakmeņi ir arī brīvs un likvīds (pietiekams skaits dalībnieku, kas nodrošina reālu konkurenci) enerģijas tirgus, konkurence un pieeja enerģijas pārvades infrastruktūrai. ES līmenī šie principi nostiprināti vairākos politikas dokumentos un direktīvās.

Eiropas enerģētikas politikas centrā ir dažādi pasākumi, kuru mērķis ir izveidot integrētu enerģijas tirgu un nodrošināt energoapgādes drošību un enerģētikas ilgtspēju.

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā līdz 30. decembrim skatāma izstāžu cikla “Junkera 10 prioritātes. No nodarbinātības līdz demokrātiskām pārmaiņām” 3. izstāde “Enerģētikas politika Eiropas Savienībā”.

Pasākums bez ieejas maksas

Plaukta izstādeZiemassvētki ir brīnumu un pārsteigumu laiks!

“No debesīm vējš baltu sniegu nes.
No ziemeļiem Vecītis dāvanas nes.
Nes Ziemassvētkus vējš.
Un Vecītis nes
No vistālākās tālienes.
Bet nes jau arī no tuvienes.”

/ Māra Cielēna /

Ziemassvētki ir brīnumu un pārsteigumu laiks! Laiks, kad piepildās vēlēšanās. Latviešu gadskārtā Ziemassvētki ieņem ievērojamu vietu, un svinības ilgst četras dienas, kas Gregorija kalendārā iekrīt laikā no 20. līdz  23. decembrim. Gadskārtas svinības latvieši senatnē apzīmējuši par laikiem vai dienām, izņemot Ziemassvētkus, kas vienīgie nosaukti par svētkiem. “Svētki” atvasināts no vārda “svēts” ar pirmatnējo nozīmi balts, tīrs, spodrs, gaišs, kas parāda Ziemassvētku vissenāko un dziļāko saturu.

Vairāk par Ziemassvētkiem var uzzināt Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā no 12. decembra, apmeklējot plaukta izstādi “Ziemassvētki ir brīnumu un pārsteigumu laiks!”.

Pasākums bez ieejas maksas

Plaukta izstāde “Rakstniekam Zigmundam Skujiņam — 90”

No 15. līdz 30. decembrim Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā skatāma plaukta izstāde “Rakstniekam Zigmundam Skujiņam — 90”.

Zigmunds Skujiņš ir Ziemassvētku bērns, pasaulē nācis 25. decembrī. Bet, kā viņš pats raksta: „Varbūt īstā mūža būvēšana notiek agrāk un pavisam citur –  brīdī un vietā, kur top partitūra, ko mēs, laicīgie likteņa muzikanti, vienīgi nospēlējam?” Zigmunds Skujiņš – viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem latviešu prozaiķiem – novelists, romānu eseju, kinoscenāriju un lugu autors. Spožs stilists un nenogurdināms vēsturisku notikumu un personu pētnieks, viens no visvairāk tulkotajiem latviešu rakstniekiem, kura darbi izdoti turpat 10 miljonos eksemplāru visā pasaulē.

Pasākums bez ieejas maksas

Plaukta izstāde “Jaunais 2017. gads Ugunīgā Gaiļa gads”

Lai sagatavotos gaidāmajam Gaiļa gadam, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā skatāma plaukta izstāde “Jaunais 2017. gads – Ugunīgā Gaiļa gads”.

Jaunais gads ir svētki, kad tiek svinēts jauna kalendārā gada sākums. Antīkajā pasaulē Jaunais gads tika svinēts 1. martā, bet mūsdienās vairumā valstu, kur lieto Gregora kalendāru, to atzīmē 1. janvārī. Jauno gadu sāk gaidīt jau vienu dienu iepriekš, tas ir, Vecgada vakarā. Tiklīdz pulkstenis sit pusnakti, tā Jaunā gada iestāšanās parasti tiek atzīmēta ar salūtu un laimes liešanu. Papildus tam cilvēki viens otru apsveic ar frāzi “Laimīgu Jauno gadu!”

Pasākums bez ieejas maksas

Atpakaļ