Literatūras izstādes bibliotēkās

01.11 - 30.11
Datums Laiks Notikums Norises vieta
No 1.07. Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts / 2016. gada 2. pusgads – Slovākija” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.11.-15.11. Plaukta izstāde Mārtiņdiena” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.
24.10.-10.11. Plaukta izstāde “Aleksandram Čakam – 115 (1901-1950)” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.
1.11.-21.11. Plaukta izstāde “Lāčplēša diena un 18. novembris” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.
1.11- 29.11. Plaukta izstāde “Daudz laimes, Latvija!” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.11.-29.11. Izstāžu cikla “Veselīgs dzīvesveids ikvienam” 11. izstāde “Ūdens dzīvības avots” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.11.-29.11. Izstāžu cikla “Junkera 10 prioritātes. No nodarbinātības līdz demokrātiskām pārmaiņām” 2. izstāde “Krīzes izpausmes Eiropā” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
5.–30.11. Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 41. literatūras izstāde “Mūzika. Jāzeps Vītols (1863-1948) “Gaismas pils” – balāde jauktam korim (1899)” Jēkabpils pilsētas bibliotēka
21.11.-30.11. Plaukta izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas laiks 1.advente” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nod.

 

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts / 2016. gada 2. pusgads – Slovākija”

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika veidot ES dienaskārtību. Prezidējošā valsts vada visa līmeņa Padomes sanāksmes, virza darbu ES likumdošanas jomā un veicina valstu sadarbību, tādējādi nodrošinot ES darba nepārtrauktību un kopējo mērķu sasniegšanu. Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam. Prezidentūra veic arī koordinācijas funkcijas ES Padomē, sadarbojoties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES. Prezidentūra ES Padomē  no 2016. gada jūlija līdz decembrim – Slovākija.

Plaukta izstāde “Aleksandram Čakam – 115 (1901-1950)”

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā no 24. oktobra līdz 10. novembrim skatāma plaukta izstāde “Aleksandram Čakam – 115 (1901-1950)”

Aleksandrs Čaks ir pirmais latviešu literāts, kura daiļrade ir izteikti urbāniska. Čaka dzejā atspoguļojas līdz smeldzei izjustā mīlestība pret Rīgu, viņš apdzejojis Rīgas trauksmaino dzīvi, arī tēmas un personāžus, kas agrāk dzejā neparādījās – pilsētas naktsdzīvi, ormaņus, klaidoņus un ielas meitas, trūcīgos priekšpilsētās. Aleksandra Čaka darbi pieteica latviešu modernās dzejas sākumu.

Plaukta izstāde “Mārtiņdiena”

Mārtiņos sākās ziema, uzskatīja, ka tad lācis dodas ziemas miegā. Mārtiņdienā vienmēr kāva gaili, cepa pīrāgus un baltmaizi, vārīja biezputru ar gaļu, vienmēr dziedāja un dejoja. Saimnieces deja nodrošināja sētai svētību, bagātīgu ražu un veselus lopus. Līdz Mārtiņiem bija jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme. Pēc Mārtiņiem zeme dodas atpūtā, tādēļ, ja to traucē arot, tad nākamajā gadā nebūs ražas.

Plaukta izstādes “Lāčplēša diena un 18. novembris”

Plaukta izstāde “Daudz laimes, Latvija!”

Lāčplēša diena – Latvijas brīvības cīņu visslavenākā diena, proti, 1919. gada 11. novembris – diena, kad Latvijas armijas karavīri padzina no Pārdaugavas Bermonta – Avalova karaspēku. Lāčplēša dienā Latvijā ir tradīcija aizdegt svecītes, tā godinot kritušo brīvības cīnītāju piemiņu. Daudzviet Latvijā šajā dienā rīko lāpu gājienus.

18.novembris ir Latvijas dzimšanas diena – šogad svinam 98 jubileju. 1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Vēl vairākus mēnešus pēc šī drosmīgā soļa norisinājās karadarbība – Krievijas impērija negribēja zaudēt nozīmīgu teritoriju. Taču joprojām tieši šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. Dāvināsim Latvijai uzticību un mīlestību!

Izstāžu cikls “Veselīgs dzīvesveids ikvienam”

11.izstāde “Ūdens dzīvības avots”

Lielāko daļu pasaules aiz­ņem ūdens. Kosmosā visur ir ūdens – tas ir tvaiku, vai ledus veidā. Arī mūs pašus veido ūdens – sievietēm or­ganismā ir 52% ūdens, vīriešiem – apmēram 60%, vecumā ūdens apjoms ķermenī samazinās.

Ūdenim nav itin nekādas uzturvērtības, bet tāpat tā ir viena no svarīgākajām uztura sastāvda­ļām. Ja bez barības vielām spējam iztikt diezgan ilgi, tad bez ūdens tās ir praktiski uz pirkstiem skai­tītas stundas, diennakts vai divas – atkarībā no ārējiem apstākļiem. Ūdens piedalās vielmaiņas pro­cesos, palīdzot šķelt toksīnus, dzenot uz priekšu asinsriti, at­šķaidot asinīs toksiskās vielas.

 

Izstāžu cikls “Junkera 10 prioritātes. No nodarbinātības līdz demokrātiskām pārmaiņām”

Eiropas Komisijas desmit prioritātes koncentrējas uz darbavietām, izaugsmi, investīcijām, vienoto digitālo tirgu, Enerģētikas savienību, klimatu, iekšējo tirgu, ekonomiku un Monetāro savienību, ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu, tieslietām un pamattiesībām, migrāciju, Eiropas Savienību kā pasaulē globālu faktoru un demokrātisku procesu un valstu pārvaldību.

2. izstāde “Krīzes izpausmes Eiropā”

Laikā, kad ik dienu sabiedriskajā telpā tiek skandināts krīzes vārds, neizbēgami aktuāli kļūst divu veidu jautājumi: vai starptautiskās publiskās tiesības, kuras tikušas radītas, lai novērstu starptautiskas krīzes, pašas piedzīvo krīzi, un vai iespējams efektīvi izmantot starptautiskās tiesības, lai mazinātu daudzās mūsdienu krīzes, ar kurām šobrīd starptautiskā sabiedrība un starptautiskās organizācijas netiek galā (suverēnu valstu teritoriālās integritātes apdraudējumi, terorisms, masveida patvēruma meklētāju straumes, Eiropas Savienības stabilitātes apdraudējumi, finanšu krīzes, klimata pārmaiņas utt.)? Izstāde palīdzēs atrast atbildes uz šiem jautājumiem.

 

Plaukta izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas laiks 1.advente”

Ziemassvētkus ievada svētku gaidīšana jeb Advents, kas sākas 4 nedēļas pirms šiem svētkiem. Advents ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Vārds advents tulkojumā no latīņu valodas vārda adventus nozīmē atnākšana. No egļu zariem tiek pīts vainags, kurā iestiprina četras sveces – katru par vienu Ziemassvētku gaidīšanas nedēļu. Mūžzaļā egle norāda uz to, ka cilvēki ir gatavi mūžīgā valdnieka dzimšanai. Vainaga apaļā forma simbolizē mūžību. Sveču liesmas, to radītā gaisma simbolizē Gaismu, kas nāks pasaulē.

Atpakaļ