Literatūras IZSTĀDES bibliotēkās

01.10 - 31.10
Datums Notikums Norises vieta
No 1.07. līdz 30.12. Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts. 2018. gada 2. pusgads – Austrija” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.-31.10. Plaukta izstāde “Bailēm lielas acis” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
1.-31.10.  Cikla “Latvijas kultūras kanons” 10. literatūras izstāde “Tautas tradīcijas. Rudzu maize” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
1.-30.10.  Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 7. izstāde Esi informēts!” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
1.-30.10.  Plaukta izstādeOktobris – Krājumu mēnesis” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
1.-15.10.  Plaukta izstāde Pasaules skolotāju diena” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
1.-15.10.  Plaukta izstāde Rakstniekam Albertam Belam – 80” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
2.-31.10. Cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 61. literatūras izstāde “Vizuālā māksla. Kārlis Kazāks. Bēgļi (1917)” Jēkabpils pilsētas bibliotēkas abonements
22.-30.10. Plaukta izstādeRakstniecei Margitai Gūtmanei – 75” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

 

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts. 2018. gada 2. pusgads – Austrija”

Dalībvalsts prezidēšanu Eiropas Savienības Padomē (ES Padomē) paredz 2007. gada 1. janvāra ES Padomes lēmums Nr.2007/5/EK, Euratom, ar ko nosaka secību, kādā dalībvalstis īsteno Padomes prezidentvalsts funkcijas. Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu ES Padomes formātu sanāksmes – eksperta līmeņa un ministru līmeņa sanāksmes, turpināt iepriekšējo prezidentūru darbu, kā arī prezidentvalsts statuss dalībvalstīm dod iespēju ietekmēt ES darba kārtību, izvirzot savas prioritātes.

Austrijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Investīcijas ar veselību saistītajā digitālajā infrastruktūrā
  • Zāļu jomas regulējums un piegādēs politika
  • Padomes rekomendācijas par vakcināciju, Regulas priekšlikums par veselības tehnoloģiju novērtējumu, ES nostājas gatavošana Pasaules Veselības organizācijas  Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību astotajai Pušu konferencei.
  • Austrijas prezidentūras mājaslapa: http://www.austria.org/eupresidency-2018/

 

Plaukta izstāde “Bailēm lielas acis”

2018. gada oktobrī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Baidīties ir normāli, taču, ja tas sāk traucēt ikdienā, tā kļūst par problēmu gan bērniem, gan vecākiem. Šajā izstādē atradīsi grāmatas, kas sniedz vienkāršus, kodolīgus padomus, kā soli pa solim tikt galā ar bailēm un raizēm. Bērni var iemācīties dzīvot paļāvībā un būt brīvi no bailēm!

 

Cikla “Latvijas kultūras kanons” 10. literatūras izstāde “Tautas tradīcijas. Rudzu maize”

2018. gada oktobrī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Kad latvieši runā par savas zemes nacionālo identitāti, nekas nespēj to raksturot precīzāk par maizes klaipu. Latvieši ir zemkopju tauta. Maize ir gan zemkopja pūļu atalgojums un galvenais iztikas avots, gan arī daudz kas svētāks – maize ir mājas un ģimenes svētība, folkloras, tradīciju un kultūras simbols.

 

Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 7. izstāde “Esi informēts!”

Par savām un citu tiesībām, nodokļu jaunumiem, uzņēmējdarbības aktualitātēm jābūt informētam ikvienam sabiedrības loceklim. Arvien biežāk iedzīvotāji, lai gūtu nepieciešamību pēc aktuālas informācijas, izmanto periodiskos izdevumus.

Bilance ir žurnāls par nodokļu aktualitātēm, grāmatvedību, finansēm un likumdošanas niansēm ar labāko grāmatvedības un nodokļu ekspertu kompetentiem skaidrojumiem.
Informatīvi, skaidrojoši un analītiski, ikvienam saprotamā valodā izklāstīti svarīgi jautājumi, kuri dažādu nozaru un līmeņu grāmatvedības speciālistiem rodas ikdienas darbā.  Praktiskos piemēros parādīts, kā pareizi veikt ienākumu un izdevumu uzskaiti, piemērot nodokļus, aprēķināt darba samaksu, sastādīt gada pārskatus un dažādas deklarācijas atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī citas aktualitātes, kas tieši skar grāmatvedības un finanšu uzskaiti.

Nedēļas žurnāls Jurista Vārds ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Ņemot vērā ilggadīgo darbību, autoritāti un atpazīstamību Latvijas tiesību telpā, piesaistīto autoru loku, kā arī lasītāju skaitu, žurnāls šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās.

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests 1998. gadā sāka izdot ikmēneša biznesa un ekonomikas žurnālu Kapitāls, kas kļuva par lietišķo cilvēku simbolu. Sākotnēji žurnāls bija galvenokārt informatīvi analītisks un koncentrējās arī uz praktiskas dabas jautājumiem. Kapitāls laika gaitā ir veidojis sabiedrisko domu, licis smaidīt, bet – visvairāk – domāt… papildus iespējai iegūt nereti unikālu informācijas apkopojumu. Katra numura veidošanā piedalās ekonomikas eksperti, uzņēmēji, juristi, finanšu un citu nozaru profesionāļi, tāpēc žurnālā publicētā informācija ir kvalitatīva un saistoša.

Izstādi var apmeklēt Jēkabpils Galvenā bibliotēkā 2018. gadā oktobrī.

Plaukta izstāde “Oktobris – Krājumu mēnesis”

Oktobris ir īstens rudens krājumu veidošanas mēnesis, kad pēdējās barības vielas steidz uzkrāt gan augi, gan zvēri, un putni aktīvi barojas un dodas uz ziemošanas vietām. Oktobrī zaļajai aptieciņai vēl var paspēt salasīt pīlādžogas un pagatavot gardu ziemas našķi – pīlādžu sukādes, ievākt aronijas, brūkleņu lapas un kalmju saknes, kas būs lieliska pirmā palīdzība zobu sāpju gadījumos.

Plaukta izstāde “Pasaules skolotāju diena”

Vientulību ar labiem vārdiem, kas sedz.
Tava dvēsele dziesmai un skaistumam māsa,
Labu darīt otram, – tavs lielākais prieks.
No tiem cilvēkiem, kuri izgaismo dzīvi.
/A. Apškrūma/

Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena, kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. Lai arī šī diena dažādās pasaules valstīs tiek svinēta dažādos datumos, mērķi šai dienai paliek nemainīgi – pateikties skolotājiem, pasniedzējiem par viņu ieguldīto darbu katras personības un visas sabiedrības attīstībā, uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā.

Plaukta izstāde “Rakstniekam Albertam Belam – 80”

Viens no spožākajiem prozaiķiem latviešu literatūrā. Saņēmis A. Upīša prēmiju (1977; par romānu “Saucēja balss”), LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukumu (1982), Valsts prēmiju literatūrā (1989; par romānu “Cilvēki laivās”), “Latvijas Literatūras gada balvu 2012” par mūža ieguldījumu Latvijas rakstniecībā.

Plaukta izstāde “Rakstniecei Margitai Gūtmanei – 75”

Dzejniece, prozaiķe, tulkotāja. Dzimusi 1943. gadā Jelgavā. 1944. gadā kopā ar mātes māsu nokļuva trimdā Vācijā. Beigusi Minsteres latviešu ģimnāziju, studējusi Hamburgā literatūrzinātni un teātra vēsturi, Stokholmā – baltu valodas. Dzīvojusi Hamburgā, kopš 1996. gada – Rīgā. Latviešu Rakstnieku apvienības un Latvijas PEN kluba biedre. Margitas Gūtmanes bērnu grāmata Minkāns ir grāmata par draudzību, divu būtņu – cilvēka un kaķa – mīlestību. Rakstniece M. Gūtmane sarunājas ar runci Minkānu un iepazīstina mazos lasītājus ar pelēko kaķīti. Minkāns tāpat kā cilvēki sapņo, raud, gaida un priecājas par svētkiem.

 

Atpakaļ