LNB ceļojošā IZSTĀDE “Latvijas kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””

08.03 - 29.03

Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus septiņās nozarēs – tautas tradīcijās, vizuālajā mākslā, skatuves mākslā, mūzikā, literatūrā, arhitektūrā un kino. Kanonu veido 99 kultūras vērtības, kas raksturo Latvijas kultūru kopumā un rosina piederības izjūtu valstij. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Latvijas Kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija”” izceļ vēsturiskās fotogrāfijas kā pagātnes kultūrvēsturiskās ainas liecinieces un Kultūras kanona vērtību glabātājas.

Atpakaļ