Mākslas NEDĒĻA “Extreme Sketching”

Akcijas mērķis ir aktualizēt skečingu kā mākslas veidu jauniešu vidū; sniegt informāciju un veicināt izpratni par skečingu kā mākslas veidu; attīstīt jauniešu radošo domāšanu; paust un aizstāvēt viedokli; prezentēt sevi mūsdienīgā vidē.

Laiks un vieta – sociālā vietne www.facebook.com lapa Jēkabpils BJC „Extreme sketching”, 12.-16.februāris.

Organizatori: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Dalībnieki: Jēkabpils pilsētas un novadu jaunieši. Trīs vecuma grupas 10.-12.gadi, 13.-15.gadi, 16.-18.gadi.

Mākslas nedēļas sagatavošana un norise:
Jaunietim jābūt reģistrētam portālā www.facebook.com un jāseko lapai Jēkabpils BJC „Extreme sketching”. Katru dienu (5 dienu garumā) plkst.9.00 tiek pasludināta jauna dienas tēma. Dienas garumā JPG formātā jāiesūta savs darbs lapas Jēkabpils BJC „Extreme sketching” administrācijai. Katru dienu tiks izvēlēts labākais radošais darbs, kurš nedēļas beigās tiks apbalvots. 
Nedēļas laikā jauniešiem ir iespēja iesūtīt sava sketchbook (skiču burtnīcas) video. Nedēļas beigās tiks izvēlēts arī labākais sketchbook (skiču burtnīcas) autors.

Nosacījumi”:
• Katram darbam jābūt parakstītam (vārds, uzvārds/pseidonīms, dalībnieka vecums, tēmas nosaukums)
• Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieks nav iesūtījis savu radošo darbu, tad tas jāatsūta ne vēlāk par 1 dienu, pretējā gadījumā dalībnieks nevarēs pretendēt uz titulu un balvām.
• Netiks pieņemti radoši darbi, kas neatbilst tematam, satur citu personu aizskarošo informāciju vai pornogrāfisku saturu;
• Netiks pieņemti plaģiāti (plaģiāts – citu darbu vai ideju izmantošana);
• Ja tiks izmantota kolāžas tehnika, tad tā nedrīkst aizņemt vairāk kā 30% no darba kopējā apjoma.
• Lai saņemtu balvu, jāuzrāda darba oriģināls vai darba procesa ekrānšāviens, ja darbs tiek veidots datorgrafikā.
• Ar savu piedalīšanos konkursā, tu piekrīti sava darba publiskošanai, tā tālākai izmantošanai konkursā „Extreme sketching” un citos pasākumos, neiebilsti pret darba ievietošanu elektroniskajā mājas lapā un citos informācijas avotos bez autoratlīdzības; piekrīti sava darba publicēšanai Jēkabpils BJC drukātajos un elektroniskajos izdevumos un Jēkabpils BJC interneta vietnē. 

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-pastiem – elina.puke@gmail.com, kasenkagr@inbox.lv

Atpakaļ