Mākslinieces Jeļenas Koževņikovas mākslas darbu izstāde “Cilvēks”

11.05. – 08.06. BALTAJĀ ZĀLĒ
Mākslinieces Jeļenas Koževņikovas mākslas darbu izstāde “Cilvēks”
 
Māksliniece darbojas galvenokārt kā grafiķe (iespiedgrafika), piekopjot ksilogrāfijas tehniku, kā arī patstāvīgi pilnveidojas, realizējot savas ieceres zīmēšanā, fotogrāfijā u.c.
Autore piedāvā vairākus darbus, kuros dominē cilvēks, kas ir nozīmīgs elements autores radošajā darbā. Bieži vien izvēlētajam tēlam nav konkrētu atpazīstamības zīmju, tādā veidā nepersonificējot to. Skatītājs spēj labāk izjust tēlu, iejusties tajā, vadoties pēc paša emocionālā noskaņojuma. Otrs nozīmīgs tēls, ko autore atveido darbos, ir govs vai auns ( vai to starptēls). Pēc autores domām, šie tēli lieliski ataino cilvēkam raksturīgās iekšējās jūtas, raksturu un tempermentu. Līdz ar to izstādes nosaukums “Cilvēks” radies pats no sevis. “Cilvēks”ir būtne, ko spējam uztvert gan vizuāli, gan emocionāli, gan filozofiski. Iespējams, ka skatītāji spēs saskatīt savu “cilvēku”.
Autore piedāvā darbus, izpildītus ksilogrāfijas, monotipijas, litogrāfijas un apvienoto mediju (cianotipijas, kologrāfijas un fotogrāfijas tehnikās).
 
Par saviem darbiem autore izsakās sekojoši: “Grafika vienmēr aizņem daudz laika, tās realizēšana, neraugoties uz to, ka pašai nepatīk pavadīt ilgu laiku darba radīšanai. Tomēr grafika ar tās nesteidzību, kaut kurā tās radīšanas procesa brīdī, “piebremzē” tās emocijas, kas ikdienā dzen uz priekšu un neļauj rast mieru prātam. Līdz ar to grafika tā ir sava veida terapija un meditācija, kas ļauj “atslēgties” no ikdienas steigas un paust emocijas formā un papīrā, savu emocionalitāti atveidojot ar līnijām, tēlos un krāsām.”
Atpakaļ