Māras Bojāres dzejas krājuma “Par ko vēl ziedēt man” ATVĒRŠANA

9. maijā plkst. 16.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē aicinām uz Māras Bojāres dzejas krājuma “Par ko vēl ziedēt man” atvēršanu. Pasākumu vadīs Inita Beinaroviča, dzejoļu pasaulē aicinās grāmatas autore, par muzikālo pavadījumu gādās Maija Kīne. Pirmizrādi piedzīvos  Māras Bojāres dzejoļa  “Uz maniem pleciem” ekranizējums (video autore – ržisore Inga Nestere, mūzika – Maija Kīne). Būs iespējams iegādāties dzejnieces grāmatas, kā arī apskatīt iepriekš izdotos dzejas kopkrājumus un Māras Bojāres zīmējumus.

Māras Bojāres bērnība un jaunības gadi pagāja netālu no Aiviekstes, redzot, kā mainās gadalaiki un daba. Augusi kuplā ģimenē, kurā bija piecas māsas un brālis. Sākumā Māra mācījās Antūžu pamatskolā, bet astoto klasi beidza Medņu pamatskolā. Jau skolas laikā tapa dzejas rindas, arī raksti sienas avīzei.

Jau bērnībā Māra daudz zīmēja, vēlāk gribēja mācīties mākslas skolā, bet sapnis palika neīstenots. Turpināja zīmēt pēc savām izjūtām, savam priekam. Zīmējumi tapuši ar rasēšanas zīmuļiem melnbaltos toņos uz pauspapīra, tajos saskatāmas gaismas spēles.

2015. gadā pirmo reizi tika publicētas māmuļai veltītas dzejas rindas “Trīs vārdi mātei”. Tajā pašā gadā Māras Bojāres dzejoļi iznāk kopkrājumos “Kad krēsla klauvē pie loga”, “Es mīlu tā”, “Gaišām domām, baltiem sapņiem”. Arī 2017. gadā Agneses Piļānes izdotajos kopkrājumos “Tu atvēri man debesis” un “Sirds atbalss” lasāmi Māras Bojāres dzejoļi.

2018. gada pavasarī iznākusi Māras Bojāres autorgrāmata “Par ko vēl ziedēt man”. Tajā ietverti dzejoļi par bērnības atmiņām, skaisto Aiviekstes upi, kuras tuvumā aizritējusi bērnība un jaunība, pārdomas par dzīvi, mīlestību, gada ritumu dabā un cilvēkā. Grāmatā ir pašas autores zīmētas ilustrācijas.

Atpakaļ