Mārtiņdienas sarīkojums – groziņballe

12.11.2016 - plkst.12.00

Kad padarīti visi rudens darbi un raža novākta, Latvijā svin Mārtiņdienu. Mārtiņi ir gada atskaites punkts, kad varam izvērtēt apdarītos darbus un svinēt šos svētkus pie bagāti klātiem galdiem, minot mīklas, dziedot, jautri dancojot un interesantās maskās ejot budēļos.

Aicinām jēkabpiliešus sestdien, 12. novembrī plkst. 12.00 Krustpils kultūras namā apmeklēt Mārtiņdienas sarīkojumu – groziņballi “Skaļi dziedu, gavilēju Mārtiņdienas vakarā”!

Ar jaukiem priekšnesumiem uzstāsies folkloras kopa “Rati”, senioru koris “Atvasara”, Eiropas deju kopa “Daugavietes” un deju kolektīvs “Krustpilietis”. Ballē spēlēs grupa “Aīda un Jānis”. Kopā padziedāsim, uzdancosim, maskosimies! Tos pasākuma dalībniekus, kuri no šī gada ražas sagatavojuši dažādus salātus un marinējumus, lūdzam paņemt līdzi pa burciņai un piedalīties Rudens Gardumu Konkursā. Visiem apmeklētājiem būs iespēja tos nogaršot, bet žūrija noteiks un apbalvos uzvarētājus. Labākās saimnieces aicināsim dalīties pieredzē.

Biļetes Krustpils kultūras nama kasē, to cena 2 €. Galdiņus pieteikt pa tel.65221854 (kase).

Atnāciet – būs interesanti!

 

R.Kalniņa,

Krustpils kultūras nama vadītāja

 

Atpakaļ