Nodarbība ar 3D pildspalvām “Raksti citādāk”

9. septembrī no 14.00 līdz 18.00  Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā Pormaļa ielā 11 aicinām iemēģināt roku 3D pildspalvu rakstībā!

Starptautiskajā rakstītpratības dienā aicinām izmēģināt, kā ir rakstīt 3D pildspalvām. Izmēģini arī  rakstīšanu uz interaktīvās tāfeles, uzraksti un noformē savas mīļākās grāmatas nosaukumu!

Nodarbība notiek projekta HOME LLI-422 aktivitātes “Family time” ietvaros.

Projekts “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli – ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)”.

Atpakaļ