Noskaņu koncerts “Šo brīdi nenonieciniet”

08.09.2023 - plkst.19.00 Spuņģēnu Tautas nams

8.09. plkst.19.00

Noskaņu koncerts “Šo brīdi nenonieciniet” Elita un Viktors Tilčiki

Ieejas maksa 3 EUR 

Atpakaļ