Noslēdzies projekts “Animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?””

26.03 - 29.07

Jēkabpils Kultūras pārvalde no 2017. gada 28. marta līdz 2018. gada 31. martam realizēja projektu “Animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?””.

Projekts noslēdzies, sasniedzot mērķi, – pirmizrādi piedzīvojusi bērnu veidotā dāvana Latvijai simtajā dzimšanas dienā – animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?”. Filmas “Kur Dzīvo Latvija?” pirmizrāde notika 2018. gada 10. martā Jēkabpils Tautas namā, ģimenes pasākuma “Gudrinieku forums” ietvaros. Pasākuma laikā notika diskusija par tēmu “Kur dzīvo Latvija?”, tajā piedalījās Jēkabpilī dzīvojoši bērni un Jēkabpils domes deputāti.

Projekta ietvaros 2017. gada izskaņā tika izvērtēti vairāk kā 120 Jēkabpils izglītības iestāžu bērnu iesniegtie zīmējumi. Izvērtējot iesūtītos darbus, tika izvēlēti 30 radošākie darbi, kuru autori pārstāv trīs Jēkabpils izglītības iestādes: Jēkabpils p.i.i. “Zvaniņš”, Jēkabpils 3. vidusskolas, kā Jēkabpils pamatskolas. Radošāko darbu autori šī gada janvārī piedalījās meistardarbnīcās – bērni kopā ar profesionāliem mentoriem veidoja animācijas filmas scenāriju, filmas vizualizāciju un kustību grafikas. Bērnu darbu organizēja māksliniece, animatore Dace Liepa un dzejniece, māksliniece Ruta Štelmahere.

Animācijas filma ietver sevī bērnu stāstus par to, kur dzīvo Latvija, tajā darbojas bērnu jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā. Pēc meistardarbnīcu noslēgšanās, tika veikta animācijas filmas datorapstrāde un montāža studijā.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu piederības sajūtu Jēkabpilij un Latvijai, rosinot bērnus radoši izpausties, veicināt iztēli un domāšanu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Realizējot šo projektu, tiek veicināts mākslas jaunrades process Jēkabpilī, kā arī Jēkabpils pilsētas atpazīstamība kultūras nozarē.

Filmiņa tiks demonstrēta Jēkabpils, tuvējā reģiona un Latvijas izglītības iestādēs, kā arī tiks nosūtīta latviešu kopienām ārzemēs, demonstrēšanai latviešu bērniem citviet pasaulē.

 

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds / mērķprogramma “Latvijai – 100”.

Atpakaļ