Noteikumi, apmeklējot Jēkabpils Galveno bibliotēku ārkārtas situācijas laikā

09.11 - 06.12

Pieaugot Covid-19 saslimšanas intensitātei Latvijā, no 9. novembra līdz 6. decembrim valdība izsludinājusi ārkārtējo situāciju valstī , nosakot jaunus Covid-19 ierobežojumus kultūras nozarē infekcijas izplatības ierobežošanai. Bibliotēka darbu turpinās.

Apmeklētājiem no 13 gadu vecuma izmantojot bibliotēkas pakalpojumus, obligāti jālieto sejas aizsarglīdzekļi: aizsargmaska vai sejas vairogs. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ieteicams lietot sejas aizsargu.

  • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 min izmantojot datorus lietišķām vajadzībāmskolēni un studenti (uzradot apliecību) mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 2 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
  • Vienlaikus bibliotēkā var uzturēties Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā (2.stāvā) – 7Bērnu literatūras nodaļā (3.stāvā)  – 7  apmeklētāji, ievērojot divu metru distanci.
  • Lasītavas krājumu un periodiku uz vietas var lasīt, ja lietotājam ir sejas aizsegs (sejas maska vai vairogs) un ir veikta roku apstrāde ar dezinfekcijas līdzekli.
  • Uz laiku tiks pārtraukta klātienes pasākumu organizēšana.
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (mācībām, e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu izdruka norēķiniem utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami divi datori bibliotēkas Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā (2. stāvā) un divi datori Bērnu literatūras nodaļā (3. stāvā), jāievēro 30 min uzturēšanās laiks bibliotēkā un jādezinficē rokas, ieteicama iepriekšēja pierakstīšanās datora lietošanai.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā, kas pieejams www.jgb.lv vai pa telefonu Lasītāju apkalpošanas nodaļa 29642338, 65232588 e-pasts lan@jgb.lv . Bērnu literatūras nodaļa 29642339, 65221303, e-pasts berni@jgb.lv.
  •  Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus bez maskām vai sejas vairogiem un ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
  • Lasītāju apkalpošana nosacījumi: ienākot bibliotēkā, lasītājs uzliek masku, aizsietu maisiņu ar izlasītajām grāmatām/žurnāliem ievieto tam paredzētajā kastē karantīnai. Pēc tam dezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta.
  • Cilvēkiem ar augstu saslimšanas risku, iepriekš telefoniski vienojoties, grāmatas piegādāsim mājās.
  • Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēros sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiks regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 3 diennakšu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

Mīļo lasītāj! Ja jūties slikti, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas tīmekļvietnē www.jgb.lv un sociālajos tīklos Facebook Draugiem.lv un Instagram. Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti internetvidē un bibliotēkā.

 

Atpakaļ