Novadpētniecības izstāde “Mācītājam Kārlim Skujiņam 135”

03.03 - 30.03

16.martā mācītājam Kārlim Skujiņam 135. dzimšanas diena.

Dzimis 1885.gadā Viļķenes pagasta “Mēkšās”. Skolojies Limbažos, Pēterpilī, Tērbatā. 1917.gadā Ļaudonā iesvētīts par mācītāju.

25 gadus – no 1919.gada līdz 1944.gadam bijis Krustpils ev.lut. draudzes, garnizona un aizsargu mācītājs. Šajā laikā atjaunoti kara laikā sagrautās Krustpils baznīcas mūri, jumts, tornis un baznīcas iekšiene. Baznīca ieguva arī jaunu zvanu, altāra gleznu un ērģeles. Sarakstījis grāmatu par Krustpils draudzes vēsturi. Krustpilī dzimuši arī divi no četriem bērniem – dēls Ģirts un meita Silvija (vecākie dēli Marģis un Arnis dzimuši Kalsnavā).

1944.gadā ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju, tad izceļojis uz Austrāliju, kur apmetas uz dzīvi Ņūkaslā un nodibina pilsētā latviešu ev.lut. draudzi. Ņūkāslā 1959.gadā noslēdzas Mācītāja šīs zemes gaitas. K.Skujiņš apbedīts Sidnejā, Rokvudas kapsētas latviešu nodalījumā.

Izstādē iespējams iepazīties ar materiāliem par mācītāju K. Skujiņu, viņa sarakstīto grāmatu par Krustpils draudzi, viņa dēla Arņa Skujiņa jaunības dienu atmiņu romāniem par dzīvi Krustpilī un Jēkabpilī un meitas Silvijas Skujiņas aizraujošajām bērnības dienu atmiņām.

Atpakaļ