NVO konkursa projekta “Tradicionālo seģeņu aušana” noslēguma pasākums.

09.12.2023 - plkst.11.00 Leimaņu Tautas nams

9.12. Plkst. 11.00  

NVO konkursa projekta “Tradicionālo seģeņu aušana” noslēguma pasākums.  

Pasākuma viesi – jauktais vokālais ansamblis “TOMĒR” Anitas Gavares vadībā.  

Atpakaļ