“Open Up” projekta ietvaros, bibliotekāri apgūst jaunas zināšanas

18.01 - 28.04

2019. gada 17. janvārī Jēkabpilī notika mācību seminārs bibliotekāriem “Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana sociālajā integrācijā – iespējas un riski”. Apmācības notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb Open Up nr. LLI-263 ietvaros.

Seminārā piedalījās projekta partneru – Jēkabpils, Ludzas un Rokišķu (Lietuva) – bibliotekāri. Kopumā 35 nozares speciālisti dienas garumā apguva zināšanas par tehnoloģiju ietekmi darbā ar bērniem, diskutēja par riskiem un iespējām, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas. Semināra tēma bibliotekāriem ir īpaši aktuāla, jo projekta laikā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, tāpat arī partneru bibliotēkas, ir iegādājušās jaunu aprīkojumu, ko ikdienā izmanto organizētās nodarbībās bērniem.

Jēkabpils pašvaldības organizētais seminārs ir viens no trim plānotajiem projekta laikā. Pirmais seminārs par tēmu “Kompetences uzlabošana darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm” notika 2018. gada pavasarī Rokišķos. 2019. gada martā tiks organizēts trešais, noslēdzošais seminārs “Kā rīkoties kritiskās situācijās”.

Apmācības bibliotekāriem ir tikai viena no projekta “Open Up” aktivitātēm. Projektā laikā tiek organizētas nodarbības bērniem no sociālā riska ģimenē, izglītojošas un izklaidējošas nodarbības visiem bērnu literatūras apmeklētājiem, diennakts nometnes (2018. gadā organizēja Jēkabpils pašvaldība, 2019.gada vasarā tā notiks Lietuvā), ir iegādāts jauns aprīkojums, bibliotekāri ir aizvadījuši pieredzes braucienu uz Berlīni.

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR ir ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atpakaļ