Pasākumi Ukrainas atbalstam Jēkabpils novadā

01.03 - 03.03
Tiksimies trešdien, 2. martā plkst. 18.00, visā Jēkabpils novada teritorijā un izteiksim atbalstu Ukrainai – ar domām, ar gaismu! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🕯 Veidosim gaismas ceļus, aizdegsim svecītes, sarunāsimies, būsim vienoti kopā.
 
🟡Jēkabpilī uz Dambja, Daugavas abos krastos un pie Krustpils kultūras centra
🟡Aknīstē pie pārvaldes ēkas ( Skolas ielā 7)
🟡Zīlānos – Brīvdabas estrādē Mārdadzis
🟡Zasā – pie ekrāna
🟡Pie Asares Tautas nama
🟡Pie Sēlpils Tautas nama
🟡Pie Elkšņu Tautas nama un baznīcas
🟡Pie Rites Pagastmājas uz Latvijas kontūras
🟡Pie Variešu pagasta pārvaldes ēkas
🟡Pie Gārsenes tautas nama
🟡Viesītē pie Kultūras centra
🟡Pie Leimaņu Tautas nama
🟡Pie Biržu Tautas nama
🟡Pie Spunģēnu Tautas nama
🟡Salā – pie Salas tautas nama
🟡Salas vidusskolas
🟡Pie PII “Ābelīte”
🟡Pie Salas pagasta pārvaldes ēkas
🟡Vīpes pagastā pie Piemiņas akmens
🟡Atašienē svecītes liksim pie piemiņas akmens
🟡Rubeņos – Saules skvērā
🟡Antūžos pie Tautas nama
🟡Medņos pie bibliotēkas
🟡Variešos Sporta ielas garumā
🟡Dunavas pagastā – Tadenavā, pie Raiņa muzeja
🟡Pie autobusa pieturas Dunavā, pie pārceltuves
🟡Sudrabkalnā
🟡Dignājas pagastā – pie Dignājas pieturas
🟡Pie Dignājas pamatskolas
🟡Vandānos (pie pieturas)
🟡Ābeļu pagastā – Pie Lašiem, pie skolas, pie pārvaldes (Akurātera laukums)
🟡Pie Saukas pagasta pārvaldes
🟡Pie Lones Tautas nama
 
🙏🎼Vienlaicīgi 2.martā plkst. 18:00 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola sniegs emocionālu atbalstu Ukrainas tautai, muzicējot pie atvērtiem skolas logiem! Iespēja klausīties un sadzirdēt audzēkņu un skolotāju vēstījumu būs Daugavas dambja pusē, kā arī kora dziedājumu Brīvības ielas pusē! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Atpakaļ