Pasākums “Senās grāmatas un rokraksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē”

28.11 - 03.12
2022. gada 2. decembrī plkst.14.00
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē
Pasta ielā 39, aicinām Jūs uz priekšlasījumu –
.
📜 “Senās grāmatas un rokraksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē”
un sarunu ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju Aiju Taimiņu.
.
Pasākums notiek ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālu atbalstu Rīko Jēkabpils pilsētas bibliotēka.
🟠 Kultūrvēstures studijas “Latviešu grāmatai – 500”
Atpakaļ