Pievienoties aicina amatiermākslas kolektīvi

30.09 - 30.12

Uzsākot jauno sezonu, Krustpils kultūras nams un Jēkabpils Tautas nams aicina pievienoties amatiermākslas mīļotāju saimei! Pavadi savu brīvo laiku dziedot, dejojot, braucot ciemos pie citu novadu kolektīviem un priecājoties radošu, draudzīgu cilvēku pulkā!

Jēkabpils Tautas namā dziedāt aicina sieviešu koris “Unda” (vadītāja Sandra Bondare, tel.nr. 26477507, bet Krustpils kultūras namā dziedātājus uzņem vokālais ansamblis “Vakarvējš” (Ilze Samule, tel.nr. 28380422) un senioru koris “Atvasara” (vadītāja Skaidrīte Pugača, tel.nr. 28336599).

Dejot, īpaši gaidīti tiek kungi, aicina Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis” (vadītāja Inese Lazdāne, tel.nr. 26046792), Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga” (vadītāja Aija Rūliete, tel.nr. 29336559) un senioru deju kolektīvs “Krustpilietis” (vadītāja Kārlis Krūmiņš, tel.nr. 29852196).

Gatavosimies Latvijas simtgadei kopā!

Atpakaļ