Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts 2020. gada 1. pusgads – Horvātija”

02.03 - 31.03

Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību ES Padomē.

Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim – tā dēvētajās “triju prezidentvalstu komandās”. Šī sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm: konverģences Eiropa, drošāka Eiropa, Eiropa kā spēcīgs globāls dalībnieks un kopīgu vērtību Eiropa.

Atpakaļ