Plaukta izstāde: Grāmatas “Cilvēka bērns” autoram JĀNIM KLĪDZĒJAM – 105

02.05 - 30.05

Kaut arī Jānis Klīdzējs 1914. gada 6. maijā piedzima Viļānu pagasta “Kurpniekos”, viņa tēva mājas un dzimtas saknes saistāmas ar Liužas ciemu Kanstinieku pagastā. Uzvārds Jānim Klīdzējam skolas laikā sagādājis daudz nepatikšanu, jo uzvārda dēļ viņu saukājuši par “Bļauku”. Jānis reiz vaicājis vectēvam, kāpēc citiem uzvārdi kā cilvēkiem, tikai viņam tāds “Bļauka”. Vectēvs zinājis pastāstīt, ka tās ciešanas Jānim sagādājis vectēva Donota vectēva tēvs, kura vārds jau bija aizmirsies.

Jāņa Klīdzēja darba “Cilvēka bērns” tēma ir par bērna mācīšanos dzīvot, viņa pasaules uztveres veidošanas, balstoties uz apkārtējo cilvēku padomiem, pārsvarā no cilvēkiem, ko viņš uzskatīja par saviem draugiem un no paša novērojumiem.

Izstādē apskatāmi arī citi autora darbi un publikācijas par rakstnieku.

Atpakaļ