PLAUKTA IZSTĀDE “Latvijas vēstures lappuses augustā”

01.08 - 30.08

Plaukta izstāde “Latvijas vēstures lappuses augustā”

  1. augusts — Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena (no 1995. gada).
  2. 1920. gada augustā Rīgā tika parakstīts Latvijas—Krievijas miera līgums, kurā “Krievija bez ierunām atzina Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsacījās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi”.
  3. augusts — Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena no 2002. gada. 1991. gada 21. augustā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma likumu “Par Latvijas Republikas statusu”. Līdz ar to de facto tika atjaunota Latvijas Republikas neatkarība.
  4. augusts — Staļinisma un nacisma upuru atceres diena no 2009. gada. 1939. gada 23. augustā tika noslēgts Vācijas un PSRS neuzbrukšanas līgums (Molotova—Ribentropa pakts), kuram bija pievienots slepens protokols par Austrumeiropas sadali šo valstu interešu zonās. Saskaņā ar šo vienošanos Latvija, Igaunija un Somija, vēlāk arī Lietuva, nonāca PSRS ietekmes sfērā.
Atpakaļ