Plaukta izstāde “Man patīk pa mākoņiem staigāt…” /dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75/

01.07 - 31.07

Jānis Baltvilks bija viens no izcilākajiem mūsdienu bērnu rakstniekiem. Viņa devums ir ap 30 grāmatu bērniem – dzejā, prozā un izziņas literatūrā. Pēc profesijas Jānis Baltvilks bija ornitologs. tātad putnu pētnieks. Apvienojot dabas pētnieka pieredzi un lielisku valodas dzirdi, radās dzejoļi, pasakas un dabas vērojumu stāsti. Autors traģiski gāja bojā 2003. gadā. Kopš tā laika pagājuši 15 gadi, bet Jāņa Baltvilka dzejoļi joprojām skan mūsdienīgi un dabas saudzēšanas tēma kļūst arvien aktuālāka.

Atpakaļ