Plaukta izstāde „Rakstniekam Jānim Širmanim – 115”

04.04 - 29.04

Rakstīt bērniem ir īpaša misija, jo tas nozīmē arī audzināt un grāmatu pasaules burvības līkločos ievest jaunāko lasītāju paaudzi,kura savukārt mēģina izzināt un iepazīt visu notiekošo, sevi, citus, cenšas saprast, kas ir draudzība, kas labestība, kas izpalīdzība, sirds siltums utt. Domāt par jaunāko lasītāju paaudzi svešumā ir  dubulta atbildība, jo tas nozīmē ārpus tēvzemes, citās zemēs dzimušos bērnus mēģināt piesaistīt latviskajai pasaulei. Viens no spilgtākajiem latviešu trimdas rakstniekiem, kas adresēja tekstus tieši bērniem un jaunatnei – Jānis Širmanis – šopavasar svinētu 110. gadskārtu.

Atpakaļ