Pļaviņu amatierteātra “Aina” izrāde “Dūdene zin’”

14.05.2022 - plkst.18.00 Spuņģēnu Tautas nams

14.05. plkst. 18.00

Pļaviņu amatierteātra “Aina” izrāde N. Niedzviedzis “Dūdene zin’”. Režisore Zane Kažus. 

Atpakaļ