Projekta ietvaros aizvadīts pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīnes bibliotēkām

11.10 - 23.12

Projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids jeb OPEN UP” (Nr: LLI-263) ietvaros no 24. līdz 27. septembrim pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni (Vācija) devās 6 bibliotekāri no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un viens pārstāvis no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas kopā ar šī projekta sadarbības partneriem no Ludzas un Rokiškiem (Lietuva).

Projekta OPEN UP ietvaros Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu bibliotēkas ieguva mūsdienīgu tehnisku aprīkojumu. Viens no projekta mērķiem bija iepazīt un pārņemt Vācijas kolēģu labāko pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem. Vācijas kolēģi stāstīja un demonstrēja to, kā viņi ar tehnoloģiju palīdzību veicina lasīšanu bērnu un jauniešu vidū.

Kopumā tika apmeklētas 3 bibliotēkas – Amerikan Memory library Berlin-Kreuzberg (Amerika Gedenkbibliothek), Humbolt Bibliothek, Bezirkszentral Bibliothek – un SOS Kinderdorf sociālās palīdzības centrs.

Pirmais, kas mūs patīkami pārsteidza katrā bibliotēkā – grāmatu nodošanas ierīce, kurā lasītājs nodod grāmatas, žurnālus, diskus, u.c., noskenējot kodu, tālāk nodotās grāmatas pa lentu tiek ievietotas kastē, pēc tam bibliotēkas darbinieks tās sašķiro. Katrā no bibliotēkām vācu kolēģi parādīja un pastāstīja mums par savu pieredzi darbā, par aktivitātēm un pasākumu daudzveidību, scenārijiem. Piemēram, kā caur apkārtējo vidi iepazīt grāmatu. Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību tiek pievērsta uzmanība grāmatai, piemēram, bibliotekārs lasa bērniem priekšā kādu pasaku un, paralēli lasījumam, bērni redz uz LED ekrāna grāmatas ilustrācijas, tādējādi sekojot līdzi stāstam.

Tā kā Berlīnē ir liels imigrantu pieplūdums no dažādām valstīm, bibliotēkas lielu uzmanību velta vācu valodas apguvei. Viens no piemēriem – uz LED ekrāna tiek rādīts attēls un bērniem vācu valodā ir jānosauc, kas šajā attēlā attēlots, kādi priekšmeti, dzīvnieki utt.

Tāpat kā pie mums Latvijā, arī tur bibliotēkas sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, veidojot dažādus pasākumus, tādējādi piesaistot jaunos lasītājus bibliotēkai. Populāra ir skaļā lasīšana, kā piemēru varam minēt redzēto no kādas bibliotēkas Bērnu nodaļas – ir uzcelta jurta – konusveida koka režģis, kas pārklāts ar audumu. Tā iekšpusē izveidota mājīga atmosfēra un tur bērniem tiek lasītas pasakas. Lai nodrošinātu šo aktivitāti, darbinieki tiek speciāli apmācīti pareizi un izteiksmīgi lasīt.

Bibliotēkās darbojas arī brīvprātīgie, pārsvarā tie ir studenti, kuri nāk un lasa priekšā grāmatas bērniem. Skolēni labprāt pēc mācību stundu beigām nāk uz bibliotēku pildīt mājasdarbus, lasīt grāmatas, klausīties mūziku vai skatīties filmas, jo visās bibliotēkās ir liels CD un DVD daudzums. Tāpat pieejamas dažādas spēles – gan x-box spēles, gan galda spēles, kuras tiek izsniegtas arī uz mājām. Vienā no apmeklētajām bibliotēkām lasītājiem tiek izsniegtas arī gleznas.

Apmeklējām arī SOS bērnu centru, ar mērķi iegūt pieredzi un izprast, kā rīkoties krīzes vai konfliktsituācijās. Vietā, kur atrodas šis centrs, ir ļoti liels bezdarbs un atrodas daudz sociālā riska ģimenes, tai skaitā arī imigranti, kuriem šis centrs nodrošina jebkāda veida palīdzību. SOS centrā ir pieejami dažādi kursi un nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Mūsu apmeklējuma reizē sastapām māmiņas, kas apgūst šūšanu. Apmeklējām arī bērnudārzu, kas atrodas šī centra telpās un kuru ikdienā apmeklē vidēji 80 dažādu rasu un tautību bērni. Uz centru nāk gan tēti, gan mammas, lai pavadītu laiku kopā ar citiem vecākiem un bērniem, komunicētu un atrastu sev domubiedrus.

Mācību brauciena laikā Jēkabpils, Ludzas un Rokišķu bibliotekāri guva gan teorētisko, gan praktisko pieredzi, kuru bibliotēku darbinieki varēs izmantot arī savā ikdienas darbā. Un gūto pieredzi izmantosim atvērtajās nodarbībās.

Atvērtās nodarbības Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā var apmeklēt katru piektdienu plkst. 16.00 un tās notiks līdz pat 2019. gada novembrim.

Plašāka informācija par nodarbībām – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, vai, zvanot uz tālr. 29113614 (Ilona).

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR.  Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR ES finansējums.

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Līga Daudzvārde,

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Atpakaļ