Projekta “Kur dzīvo Latvija?” turpinājums Jelgavā

23.10 - 24.02

Jēkabpils piedalījās Liepājas rīkotajā projektā “Pilsēta izaicina” un šī gada 22. oktobrī devās ciemos uz Jelgavu. Jēkabpils bērni izaicināja Jelgavas pilsētas bērnus radīt savu animācijas filmiņu. Mēs iepazīstinājām jelgavniekus ar realizēto projekta “Kur dzīvo Latvija?” ideju, animācijas filmas veidošanas pamatprincipiem, kā arī piesaistījām meistardarbnīcām zinošus mentorus – jomas speciālistus.

Uz Jelgavu ciemos devās arī daļa no Jēkabpilī notikušo darbnīcu dalībniekiem, lai palīdzētu darboties un iedvesmotu jelgavniekus. Darbnīcā piedalījās bērni gan no Jēkabpils, gan no Jelgavas – radoši, zīmēt mīloši bērni no Jelgavas 3.pamatskolas. Meistardarbnīca norisinājās kultūras namā “Rota”. Jelgavā pirmos soļus un prasmes animācijā darbnīcas dalībniekiem pasniedza māksliniece Dace Liepa un animatore Silva Liepa, kuras organizēja darbu arī Jēkabpils meistardarbnīcā šī gada sākumā.

Animācijas filma ietver sevī bērnu stāstus par to, kur dzīvo Latvija, tajā darbojas bērnu jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā. Pēc meistardarbnīcu noslēgšanās tiek veikta animācijas filmas datorapstrāde un montāža studijā.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja organizētajā projektu konkursā “Pilsēta izAICINA”, Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēma 1500,00 eiro lielu atbalstu projektam ““Kur Dzīvo Latvija” Jelgavā””.

 

Atpakaļ