Publiskai apspriešanai pieejama Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija

05.05 - 20.05

Publiskai apspriedei līdz šī gada 20. maijam tiek nodota Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam.

Jēkabpils Kultūras pārvalde aicina sabiedrības pārstāvjus piedalīties Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus un/vai priekšlikumus, rakstot uz jkp@jekabpils.lv.

Ar Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģiju iespējams iepazīties šeit – https://www.jkp.lv/wp-content/uploads/Jekabpils-pilsetas-kulturas-attist…

Jēkabpils Kultūras pārvalde

Atpakaļ