R. Blaumaņa izrāde “No saldenās pudeles”. Codes amatierteātris “Spēlētprieks”

08.04.2022 - plkst.19.00 Sēlpils Tautas nams

8. aprīlī plkst. 19.00

Sēlpils Tautas namā

Codes amatierteātris “Spēlētprieks”

R.Blaumanis “No saldenās pudeles”

Ieejas biļete – ziedojumi amatierteātrim “Spēlētprieks”.

Atpakaļ