Radošās darbnīcas “Jaunā arheoloģija” trauku ekspozīcija 

No 5.jūnija līdz 21.jūnijam 

Amatniecības centra “Rūme” klētiņā radošās darbnīcas “Jaunā arheoloģija” trauku ekspozīcija.

Atpakaļ