Salas vidusskolas salidojums

11.05.2024 - plkst.19.00 Salas Tautas nams
11.05.
Salas vidusskolas salidojums
plkst. 19.10 Skolmeistares kundzes uzruna
plkst. 20.00 Skolas balle ar Ēriku Gruzniņu un Dj Agri Grāmatnieku
 
Rīko Salas vidusskola
Balles laikā darbosies kafejnīca “Anvona”
Galdiņu rezervācija (līdz 30. aprīlim) un vairāk informācijas zvanot: t.nr. 25478051
Ieeja: ziedojums skolas attīstībai
Atpakaļ