Sarunu pēcpusdiena “Senās fotogrāfijas skatoties… Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki un mandolīna”

08.07.2022 - plkst.16.00 Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka

Fotogrāfija ir unikāls modernitātes kā laikmeta simbols. Kuram gan mājās nav kaudzītes ar senām, iemūžinātām atmiņām? Kā zināms, iemūžinātās atmiņas ir vēsturiski avoti un pret tiem jāizturas ar cieņu. Šobrīd varbūt šķiet, ka senās fotogrāfijas ir mazsvarīgas, nav glītas, pēc kāda laika tām var būt pavisam cita vērtība. 

Aleksandra Kitova ģimenes foto arhīvs kā tieša vēstures liecība Jēkabpils un Krustpils 20. gs.  50 un 60 gadu mūzikas dzīvei. Fotogrāfijās iemūžināts Aleksandra tēva, Alekseja Kitova, pašdarbnieku estrādes ansamblis, kurš darbojās Jēkabpils sadzīves pakalpojumu kombināta paspārnē. Muzikālās dzīves notikumi Jēkabpilī. Daloties ar fotogrāfijām un stāstiem Aleksandrs bagātina mūsu pilsētas kopīgo vēstures un atmiņu mantojumu. Visus, kuriem nav sveša Jēkabpils pilsētas mūzikas dzīves vēsture, kuri var dalīties atmiņās, fotogrāfijās atpazīt 60. gadu mūziķus, mūzikas dzīves notikumus, aicinām uz tikšanos ar Aleksandru Kitovu Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā 8. jūlijā plkst. 16.00!

Atpakaļ