IX Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” 2024

29.06.2024 Jaunjelgava

IX Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”

29. jūnijā Jaunjelgavā norisināsies Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” – jau devīto reizi. Šogad spēlēsim kāzas Sēlijā! Svētku stāstā nav ieceres balstīties kādās noteiktās kāzu tradīcijās, bet ritināt to kā cilvēcīgu attiecību saspēli tautas mūzikā, dejā un mākslā, krāsās un garšās, sajaucoties gadsimtiem, par mūžīgo tēmu – mīlestību. No Jēkabpils novada svētkus kuplinās 49 amatiermākslas kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 778.

PROGRAMMA

10.00 -12.00  Sēlijas asociācijas rīkota Sēlijas reģiona konference “Ceļā uz Sēlijas kongresu” / Jaunjelgavas valdes namā

10.00 -18.00 Amatnieku produkcijas gadatirgus / Vecpilsētas laukumā

11.00 Rīta svētība Vokālo ansambļu koncerti / dievnamos

Jaunjelgavas Mārtiņa Baltā Evanģēliski luteriskā baznīcā

Piedalās: Gārsenes tautas nama sieviešu  vokālais ansamblis “Viotonika”, vadītāja Viola Jasmane, Elkšņu pagasta vokālais ansamblis “Tik un tā”, vadītāja Viola Jasmane, Gārsenes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”, vadītāja Madara Ozoliņa, Rubenes tautas nama jauktais vokālais ansamblis “Āre”, vadītāja Sandra Radiņa, Rubenes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”, vadītāja Sandra Radiņa, Staburaga saieta nama sieviešu vokālais ansamblis MiLaRe, vadītāja Diāna Austra Salmiņa, Staburaga saieta nama Staburaga muzikālā apvienība, vadītāja Diāna Austra Salmiņa

Jaunjelgavas Svētā krusta Romas Katoļu baznīcā

Piedalās: Ābeļu Tautas nama vokālais ansamblis “Elēģija”, vadītāja Anita Gavare, Ābeļu Tautas nama vokālais ansamblis “Tomēr”, vadītāja Anita Gavare, Krustpils kultūras centra senioru vokālais ansamblis “Bariņa”, vadītāja Olena Agafonova, Rites Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”, vadītāja Sandra Spruča, Neretas kultūras centra vokālais ansamblis “Kadence”, vadītāja Sandra Spruča, Sunākstes saieta nama sieviešu vokālais ansamblis “Mežaroze”, vadītāja Sandra Spruča

Jaunjelgavas Baptistu draudzes dievnamā

Piedalās: Biržu kultūras nama vokālais ansamblis “Melodija”, vadītāja Santa Kasparsone, Subates kultūras nama sieviešu  vokālais ansamblis “Sonāte”, vadītāja Gunta Radzoba, Bebrenes pagasta kultūras nama senioru jauktais vokālais ansamblis “Sarma”, vadītāja Gunta Radzoba, Zīlānu kultūras nama vokālais ansamblis “Minima”, vadītāja Aija Ozoliņa, Salas tautas nama vokālais ansamblis “Belcanto”, vadītāja Ruta Jakovļeva, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra sieviešu vokālais ansamblis “Lilijas”, vadītāja Lilija Kucina

11.00 – 17.30 Amatierteātru izrādes

11.00 -11.20 “Pēterdiena Geidānkalnā”, Ilūkstes amatierteātris “Tādi esam”, režisore Indra Madarniece/ Vecpilsētas parkā

12.30 -13.20 “Raganiņu Jāņi”, Asares amatierteātris “Ķēdes reakcija” , režisore Laura Traine/ Šķūnis Magdalēnas ielā

13.30 -14.15 “Kāzas”, Jēkabpils amatierteātris “Cerība” režisors Pēteris Draņevičs / kultūras centra Lielā zāle

13.30 -14.20 “Gadsimta lapsu medības”, Aknīstes amatierteātris, režisore Veronika Papaurele / Šķūnis Magdalēnas ielā

14.30 -16.00 “Vīru spēlītes”, Spuņģenu matierteātris “Savējie”, režisore Aija Vetere / Šķūnis Magdalēnas ielā

15.30 – 16.15 “Liepas” Daudzevas  amatierteātris, režisore Inguna Strazdiņa /  kultūras centra Lielā zāle

16.30 -17.30 “Kāzas” Seces amatierteātris “Dūdenīši”, režisore Astrīda Mencendorfa / Šķūnis Magdalēnas ielā,

16.45 – 17.25 “Sievu kari ar Balcebulu”, Staburaga amatierteātris “”Pirmā prognoze” režisore Ināra Galvanovska / kultūras centra Lielā zāle

12.00.14.00  Kopienu sarunas logos / Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” kopienas sarunas klātienē un tiešraidē/ kultūras centrā

12.00 Lūkošanās un derības / Daugavas krastā pie kuģa piestātnes

Sēlijā pierakstītas dziesmas dziedās un kāzu spēlē piedalīsies Folkloras kopas:

Jēkabpils “Rati” un Dunavas “Dignoiši” vadītāja Aīda Bikauniece, Bebrenes “Ritam” vadītāja Gunta Radzoba, Rubeņu “Kāre”, vadītāja Inga Krasevska, Vīpes “Lākači” , vadītāja Aija Smirnova, Atašienes “Vīraksne”, vadītājs Ingus Paeglis, Jaunjelgavas “Lauce”, vadītāja Iveta Ieviņa, Sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce” no Jēkabpils, vadītāja u koncerta satura konsultante Iveta Tāle

Koncertu vadīs folkloristi un radio žurnālisti Iveta un Vidvuds Medeņi

Puisis brauks meitu lūkot ar kuģi “Balta kaza”.

Kuģis “Balta kaza” cels pāri Daugavai svētku “Sēlija rotā” apmeklētājus bez maksas no pulksten 11.00 līdz 15.00

 13.30 Pūra izrādīšana/ Izstādes atklāšana Tūrisma informācijas centrā

Piedalās: Biedrības “Spole” rokdarbu kopa “Māra”, Vīpes amatniecības centrs “Māzers”, Sēļu amatniecības centrs “Rūme”

 

 

 

14.00. Deju kolektīvu lielkocerts “Spēlēsim Kāzas Sēlijā” / Vecpilsētas laukumā

Piedalās: Jauniešu deju kolektīvi “Augszeme” no Viesītes, vadītājs Andris Kivlenieks, “Ance” no Ilūkstes, vadītāja Aina Ozoliņa, “Kodoliņš” no Jaunelgavas, vadītāja Gunita Krievāne, “Laude” no Rubeņiem Sandra Vaitkeviča, “Pastalnieki” no Jēkabpils, vadītāja Aija Rūliete. Vidējās paaudzes deju kolektīvi: “Kreicburga” no Krustpils , vadītāja Aija Rūliete, “Delve” no Jēkabpils, vadītāja Ingrīda Feldmane, “Augszeme” no Viesītes, vadītājs Andris Kivlenieks, “Ezerzvani” no Sventes, vadītāja Oksana Petraško, “Dviete” no Dvietes, vadītāja Anita Meikšāne,”Kodols” no Jaunelgavas vadītāja Gunita Krievāne, “Savenieki” no Ērberģes, vadītāja Gunita Krievāne, “Atvars” no Jaunelgavas, vadītāja Inese Ermansone, “Žvirbuļi” no Atašienas, vadītāja Madara Paegle, “Letkis” no Salas, vadītāja Inga Kalniņa, “Deldze” no Leimaņiem, vadītāja Daiga Štolniece, “Solis” no Zasas, vadītāja Daiga Štolniece, “Zilānietis” no Zīlāniem, vadītāja Daiga Štolniece, “Ieleja” no Gārsenes, vadītājs Aivars Ielejs, “Kastanis” no Biržiem, vadītāja Kristīne Pazuha, “Sēļi” no Neretas vadītāja Inita Kalniņa, “Rasa” no Rubeņiem, vadītāja Inta Tomane, “Pilskalne” no Ilūkstes, vadītāja Antonija Stalidzāne. Senioru deju kolektīvi: “Neķer Kreņķi” no Biržiem, vadītāja Kristīne Pazuha, “Ērberģe” no Ērberģes, vadītāja Gunita Krievāne, “Mūžīgais dzinējs no Atašienas, vadītāja Madara Paegle, “Ozolzīles” no Ilūkstes, vadītāja Sandra Stašāne

Koncerta virsvadītāja Una Stakle, Koncertu vada folkloristi un radio žurnālisti Iveta un Vidvuds Medeņi

18.00 Pūtēju orķestru koncerts “Rūgts jaunam pārim!”/ Vecpilsētas laukums

Piedalās: Pūtēju orķestris “Krustpils”, diriģents Aleksandrs Piļščikovs, Ilūkstes pūtēju orķestris “Sēlija”, diriģents Dzintars Ķirsis, Jēkabpils Tautas nama Pūtēju orķestris, diriģents Jānis Briška,

Viesītes pūtēju orķestra  grupa, diriģents Harijs Zdanovskis

18.45 Gājiens – No Vecpilsētas laukuma uz Liepu parka estrādi/ visi dalībnieki

19.00 Lielkoncerts “Mīlestības jūrā”/ Liepu parka estrāde

Vīru koris “Graidi” no Rēzeknes, diriģents Jānis Mežinskis, Zēnu koris “Tērcītes” no Jēkabpils, diriģente Agnese Levinska, Senioru koris „Atvasara” no Krustpils, diriģente Agnese Grudinska. Sieviešu kori: “Unda” no Jēkabpils, diriģente Sandra Bondare, “Daudzeva” no Daudzevas, diriģents Raimonds Gulbis. Jauktie kori: “Viesīte” no Viesītes, diriģents Reinis Grīnhofs, “Sēlpils” no Sēlpils, diriģentes Agnese Grudinska, Agnese Levinska ,“Vīgante” no Seces diriģente Diāna Austra Salmiņa, “Lašu koris” no Ilūkstes, diriģente Maija Žigajeva, “Putni” no Zasas, diriģente Valda Jermanova, “Ritums” no Jēkabpils diriģente Sandra Bondare, “Noskaņa” no Krustpils, diriģente Ilze Konovalova, “Jasmīnas koris” no Rīgas, diriģente, koncerta mākslinieciskā vadītāja un virsdiriģente Agita Rimševiča

Muzikālā grupa: Romāns Vendiņš – klavieres, Rihards Goba -ģitāra, Toms Poišs – bass, Raitis Aukšmuksts – sitamie instrumenti, Raimonds Melderis – vijole, Artūrs Noviks – akordeons

Koncertu kuplinās Sēlijas deju kolektīvi, Deju kolektīvu virsvadītāja Una Stakle. Koncertu vada dziedātāja Ieva Parša un diriģents Ints Teterovskis

Koncerta noslēgumā ugunskura aizdegšana un kopīga līgošana

21.30 Ugunskura kuršana, mičošana un līgošana – Liepu parkā/ Visi dalībnieki

22.00 Svētku balle ar grupu “Rikši” / Liepu parkā

 

    

Atpakaļ