Sēlijas kultūrtelpā norisinājās seminārs “Jaunatklātie pilskalni Latvijā”

07.10 - 13.10

30.septembrī Sēlijas kultūrtelpā Zasā notika seminārs “Jaunatklātie pilskalni Latvijā” ar Dr. hist., Dr. habil. art. Juri Urtānu un Mg. sc. soc. Lolitu Ozoliņu.

Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā un Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021. gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” ietvaros Jēkabpils novadā tika atklāti divi pilskalni: Ploņu (Dunavas pag.) un Radžupes (Aknīstes pag.).

J. Urtāns iepazīstināja ar jaunatklātajiem pilskalniem, to īpatnībām un dažādiem pieredzes stāstiem arheoloģijā. Pēdējos četros gados, pateicoties publiski pieejamiem aerolāzerskenēšanas (LIDAR – Light Detection And Ranging) datiem, notikusi “sprādzienveida” pilskalnu atklāšana. Atklāts apmēram tikpat daudz jaunu pilskalnu, cik iepriekšējos 70 gados. L. Ozoliņa informēja par pilskalnu lomu un iespējām vietas piederības kontekstā, sniedzot ieskatu Latvijā, kā jaunatklāts pilskalns var pozitīvi ietekmēt sabiedrību un attieksmi pret kultūrvēsturisku objektu, gan ne tik pozitīvos piemēros.

Līdz 11.novembrim izstādē ”Jaunie pilskalni punktu un pārdomu mākoņos” apskatāmi desmit Latvijas pilskalni (deviņi no tiem jaunatklāti), kuru telpiskos reljefa modeļus no punktu mākoņiem veidojis arheologs Jānis Meinerts. Pilskalnu attēlus papildina īsas piezīmes, kuras pierakstījis arheologs Juris Urtāns – “mazzinātniskās refleksijas” ieskicē pārdomas, atmiņas, sajūtas un pieredzi, pirmoreiz uzkāpjot jaunatklātajos pilskalnos.

 

 

Papildu informācija:

Endija Marcinkeviča, Sēlijas kultūrtelpa

T.25465787; selijas.kt@jekabpils.lv

Atpakaļ