Sēlpils 1. bibliotēkā septembrī apskatāma foto izstāde “Darbs dara darītāju”

23.09.2021

Jēkabpils novada Sēlpils 1. bibliotēkā no š.g. 9.septembra līdz 23. septembrim apskatāma foto izstāde “Darbs dara darītāju”. Izstādi veido 41 fotogrāfija, kas sniedz ieskatu cilvēku darba gaitās, ieradumos un tehnikas pielietojumā, tās attīstībā no 20. gs. vidus līdz 20. gs. beigām. Fotogrāfijas aptver notikumus un darba gaitas Jēkabpils novada Sēlpils pagastā. Izstāde veidota, izmantojot Sēlpils 1. bibliotēkas novadpētniecības krājumu, kuru veido arī bijušā Raiņa kluba muzeja krājums.

Darbs vienmēr bijis neatņemama cilvēka ikdienas sastāvdaļa. Tomēr, salīdzinot ar 20. gs. vidu līdz 20. gs. beigām, ir mainījušies ieradumi, saimniekošana un galu galā pati tehnika.

Ir grūti iedomāties lauka aršanu ar rokas arklu vai siena pļaušanu ar pļaujmašīnu, ko velk zirgs. Tagad to visu dara ar modernām tehnikām. Tā ir attīstība, kas gan atvieglojusi paša cilvēka darbu, gan ļāvusi darbu veikt ātrāk un lielākos apmēros.

Šī izstāde sniedz ieskatu nelielā vēstures ainā, kas ietver cilvēka ikdienas darba gaitas no 20. gs. 40-jiem gadiem līdz 20. gs. 80-jiem gadiem, atklājot ne tikai darba tehnisko pusi, bet ļaujot ieskatīties tā laika darbos, darba organizēšanā, darba talkās un no šīm fotogrāfijām izveidot priekšstatu par tā laika lauku cilvēka dzīvi, ikdienu un vērtībām.

Pēckara gados pagastus skāra parādības, kas raksturīgas visai Latvijai, piemēram kolektivizācija. Kolhozs “Sēlija” tika izveidots 1947.gadā. To 20 gadus vadīja priekšsēdētājs Oskars Valdmanis. Sēlijieši nodarbojās ar Latvijas brūnās šķirnes liellopu un Latvijas baltās šķirnes cūku audzēšanu un ciltsdarbu. Tomēr, tāpat kā citos kolhozos, tika veikti dažādu veidu lauku darbi, audzētas dažādas kultūras. Tas viss atspoguļots foto izstādē “Darbs dara darītāju”.

Laikā, kad lielāko darba apjomu veica pats cilvēks, nevis tehnika, kad tehnika vēl tikai attīstījās, lai atbilstu cilvēka vajadzībām, darba tikums bija cilvēka lielākā vērtība.

Ikviens interesents ir aicināts apskatīt izstādi “Darbs dara darītāju” Sēlpils 1. bibliotēkā no š.g. 9.septembra līdz 23.septembrim darba dienās plkst. 8:30 – 17:00 (pirmdienās plkst. 9:30 – 18:00).

A.Volante,

Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja

Foto:

001 – Kolhoza “Vilnis” brigadieris J.Smeķis un A.Ņikitins pie “Ziemeļu” klēts, 1949.gads

002 – Siena novākšana kolhozā “Sēlija”, 1950-tie gadi

003 – J.Zolbergs pie tvaika dzinēja, 1950-tie gadi

 

Atpakaļ