SEMINĀRS Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem “Piemini Latviju”

19.10.2017 - plkst.10.00

2017. gada 25. augustā apritēja 140 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, gleznotājs, grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem latviešu mākslas teorētiķiem un kritiķiem Jānis Jaunsudrabiņš, dēvēts arī par divu mūzu – rakstniecības un glezniecības – kalpu.

Kāpēc šodien būtu jāpiemin Jānis Jaunsudrabiņš? Kāpēc viņš nav aizmirsts, joprojām aktuāls? Novadpētniece Lūcija Ķuzāne atbild uz šo jautājumu: “Tas tāpēc, ka viņš nerakstīja elitei, smalkām aprindām, bet rakstīja tautai. Tam tautas slānim, no kura pats bija nācis. Sižetus darbiem viņš smēla tautā un aprakstīja gan to, kas verd tautas dvēselē, gan arī to, kas ir viņā pašā. Šie divi avoti ir mūžīgi, jo cilvēka daba nemainās un tauta nes sevī tās īpašības, kuras ir mūsu senčos.’’

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā 19. oktobrī plkst. 10.00 bibliotēka organizē semināru reģiona publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem.

Atpakaļ