Seniori tiek aicināti pieteikties vasaras deju nodarbību ciklam

04.04 - 10.05 KRUSTPILS KULTŪRAS NAMS

Seniori tiek aicināti pieteikties vasaras deju nodarbību ciklam  “Ar deju uz veselību”

Jēkabpils seniori tiek aicināti uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, piedaloties bezmaksas deju nodarbību ciklā “Ar deju uz veselību”. Vasaras deju nodarbību sesija tiks organizēta Krustpils kultūras namā un, kā ierasti, tā noslēgsies ar deju vakaru.

 Deju nodarbības “Ar deju uz veselību” no 13. maija līdz 15. Jūlija ( 9 nodarbības) tiks organizētas Krustpils kultūras namā pirmdienās plkst. 14:30.

Pieteikties 2019. gada vasaras deju nodarbību posmam ciklā “Ar deju uz veselību” aicinām līdz 10. maijam, rakstot uz e-pastu info@jkp.lv vai zvanot uz telefonu +371 65283783; +371 20046580.

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi www.jekabpils.lv un www.jkp.lv.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Atpakaļ