Senioru dejas “Ar deju uz veselību”

01.07.2019 - plkst.14.30 KRUSTPILS KULTŪRAS NAMS

Jēkabpils seniori tiek aicināti uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, piedaloties bezmaksas deju nodarbību ciklā „Ar deju uz veselību”.

Vasaras deju nodarbību sesija tiks organizēta Krustpils kultūras namā un, kā ierasti, tā noslēgsies ar deju vakaru. Deju nodarbības „Ar deju uz veselību” no 13. maija līdz 15. jūlijam (9 nodarbības) tiks organizētas Krustpils kultūras
namā pirmdienās plkst. 14.30.  Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.
Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi www.jekabpils.lv un www.jkp.lv.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ