Senioru dejas NODARBĪBA

20.02.2018 - plkst.17.30

Lai Jēkabpils senioriem dotu iespēju uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, 2018. gada janvārī Krustpils kultūras namā tiks uzsākts nu jau otrais deju nodarbību cikls, kas piemērots vecāka gada gājuma vīriešiem un sievietēm – “Ar deju uz veselību”. Otrajā senioru deju nodarbību ciklā paredzētas deviņas nodarbības. Nodarbības notiks otrdienās, plkst. 17.30 Krustpils kultūras namā.

Pieteikties otrajam 2018. gada deju nodarbību posmam (9 nodarbības, kas notiks janvārī, februārī un martā) ciklā “Ar deju uz veselību” var līdz 5. janvārim, rakstot uz e-pastu info@jkp.lv vai zvanot uz telefonu +371 65283783; +371 20046580. Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi www.jekabpils.lv un www.jkp.lv.

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros.

Nodarbība notiks 20. februārī plkst. 17.30 Krustpils kultūras namā. Aicinām uz nodarbību ierasties ērtā apģērbā un ērtos apavos.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ