Senioru dejas NODARBĪBA

02.11.2017 - plkst.11.00

Lai Jēkabpils senioriem dotu iespēju uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, 2017. gada oktobrī Krustpils kultūras namā tiks uzsākts jauns deju nodarbību cikls, kas piemērots vecāka gada gājuma vīriešiem un sievietēm – “Ar deju uz veselību”.

Pirmajā senioru deju nodarbību ciklā paredzētas deviņas nodarbības. Nodarbības notiks ceturtdienās, plkst. 11.00 Krustpils kultūras namā.

Nākošā nodarbība notiks 2. novembrī plkst. 11.00 Krustpils kultūras namā. Aicinām uz nodarbību ierasties ērtā apģērbā un ērtos apavos.

Pieteikšanās pirmajam deju ciklam ir noslēgusies! 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ