Senioru deju NODARBĪBA

04.03.2019 | plkst.14.30 - 16.30 Jēkabpils Tautas nams

Sākoties Jaunajam 2019. gadam, Jēkabpils seniori tiek aicināti uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, piedaloties bezmaksas deju nodarbību ciklā “Ar deju uz veselību”. Ceturtā deju nodarbību sesija tiks organizēta Jēkabpils Tautas namā un, kā ierasti, tā noslēgsies ar deju vakaru.

Šī ir iespēja cienījamā vecumā ne tikai izkustēties, bet arī socializēties un izrauties no ikdienas rutīnas. Vislielākais gandarījums un satraukums pēc 9 nodarbību apmeklēšanas dalībniekiem ir apgūtā repertuāra parāde atpūtas vakara laikā, dzīvās grupas pavadībā.

Ceturtais senioru deju nodarbību cikls norisināsies Jēkabpils Tautas nama telpās. Deju nodarbības “Ar deju uz veselību” no 14. janvāra līdz 18. martam tiks organizētas pirmdienās plkst. 14.30.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ