Senioru deju nodarbība

29.10.2018 | plkst.14.30 - 16.30 Jēkabpils Tautas nams

Pēc pauzes vasaras periodā, Jēkabpils seniori atkal tiek aicināti uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, piedaloties bezmaksas deju nodarbību ciklā “Ar deju uz veselību”. Rudens deju nodarbību sesija tiks organizēta Jēkabpils Tautas namā un, kā ierasti, tā noslēgsies ar deju vakaru.

 Pirmās deju nodarbības veiksmīgi tika aizvadītas Krustpils Kultūras namā. Kopumā divus nodarbību ciklus apmeklēja vismaz 60 seniori – aktīvi, pozitīvi un kustīgi! Šī ir iespēja cienījamā vecumā ne tikai izkustēties, bet arī socializēties un izrauties no ikdienas rutīnas. Vislielākais gandarījums un satraukums, pēc 9 nodarbību apmeklēšana,  dalībniekiem ir apgūtā repertuāra parāde atpūtas vakara laikā, dzīvās grupas pavadībā.

Uzklausot potenciālo nodarbību apmeklētāju rekomendācijas, nākamais nodarbību cikls tiek pārcelts uz Jēkabpils Tautas nama telpām. Deju nodarbības “Ar deju uz veselību” no 15. oktobra līdz 17. decembrim tiks organizētas pirmdienās plkst. 14:30.

Pieteikties trešajam 2018. gada deju nodarbību posmam ciklā “Ar deju uz veselību” var līdz 8. oktobrim, rakstot uz e-pastu info@jkp.lv vai zvanot uz telefonu +371 65283783; +371 20046580. Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi www.jekabpils.lv un www.jkp.lv.

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ