Senioru deju nodarbība / Deju nodarbību cikls “Ar deju uz veselību”

17.08.2022 - plkst.14.30 Mežrūpnieku iela 2

Lai Jēkabpils senioriem sniegtu iespēju uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, 2022. gada jūlijā Jēkabpilī tiks uzsākts jauns deju nodarbību cikls, kas piemērots vecāka gada gājuma vīriešiem un sievietēm – “Ar deju uz veselību”. Cikla “Ar deju uz veselību” deju nodarbības no 13. jūlija līdz 21. septembrim tiks organizēts trešdienās plkst. 14.30 Jēkabpils Tautas nama telpās (Mežrūpnieku ielā 2) un, kā ierasti, cikls noslēgsies ar deju vakaru.

Pirmajā senioru deju nodarbību ciklā paredzētas deviņas nodarbības. Piektā nodarbība notiks 17. augustā plkst. 14.30 Jēkabpils Tautas namā, Mežrūpnieku ielā 2. Aicinām uz nodarbību ierasties ērtā apģērbā un ērtos apavos.

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem, maksimālais dalībnieku skaits vienā nodarbību ciklā – 30. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ