Senioru deju VAKARS

15.12.2017 - plkst.14.00

Lai Jēkabpils senioriem dotu iespēju uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, 2017. gada oktobrī Krustpils kultūras namā tika uzsākts bezmaksas deju nodarbību cikls, kas piemērots vecāka gada gājuma vīriešiem un sievietēm – “Ar deju uz veselību”.

Deju ciklu ievadīja lekcija “Senioru deja”, kurā visiem interesentiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar nodarbību ciklā apgūstamo dejas veidu. Lekciju vadīja Latvijas Senioru dejas apvienības valdes priekšsēdētāja Laimdota Andersone. Deju ciklā notika 9 deju nodarbības, to vadītāja – Vika Vanaga.

Deju cikls “Ar deju uz veselību” noslēgsies decembra vidū. 15. decembrī plkst. 14.00 Krustpils kultūras namā norisināsies pirmā deju cikla noslēguma senioru deju vakars. Muzicēs kapela “Kreicburgas ziķeri”. Dalība tajā ir bez maksas un pieejama ikvienam interesentam.

Tā kā deju vakars ir paredzēts pie galdiņiem, interesentiem lūgums pieteikties Krustpils kultūras nama kasē vai pa tel. 26544619.

Deju vakars tiek īstenots projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Atpakaļ