“Šī ir viena no interesantākajām nometnēm, kurā es esmu bijis”

27.08 - 28.10

“Šī ir viena no interesantākajām nometnēm, kurā es esmu bijis” , tā par nometni “Be active! Be positive!”, kas norisinājās no 20. līdz 24. augustam Ānes Muižā Jelgavā izteicās viens no nometnes dalībniekiem. Nometne tika organizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families) ietvaros.

Projekta “OPEN UP” diennakts nometnē Jelgavā piedalījās 30 bērni no Jēkabpils, Ludzas un Rokišķiem (Lietuva), no katras pilsētas pa 10 bērniem. Nometnē piedalījās sociālā riska grupas bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Pārstāvētās pilsētas nav nejaušība, bet gan Jēkabpils Kultūras pārvaldes realizētā projekta partneri, ar kuriem sadarbība turpināsies vēl gandrīz pusotru gadu.  

Piecas nometnē pavadītās dienas bija piepildītas ar dažādām aktivitātēm, kas veicināja bērnu socializēšanās prasmes, personības izaugsmi, rosināja bērnus veselīgi un interesanti pavadīt laiku sportiskā garā, mācīties darboties komandā.

Nometnes dalībnieki katru rītu uzsāka ar rīta rosmi, kam sekoja radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes, deju studija un daudz kas cits. Katru vakaru bērni tika pārsteigti ar nebijušiem piedzīvojumiem, piemēram, ugunskura rituālu, nakts trasi, pirts vakaru, talantu šovu un daudz ko citu. Emociju bērniem netrūka, jo nometnes laikā bija ne tikai aktivitātes atpūtas kompleksā teritorijā, bet arī ekskursija Jelgavā – ugunsdzēsēju depo apmeklējums un iespēja iegremdēties galvu reibinošā 70 000 bumbu virpulī. Vairāku profesionālu pedagogu uzraudzībā bērni aizvadīja vasaras spilgtāko nedēļu!

“Be active! Be positive!” dalībnieki augstu novērtēja nometnes programmu. “Nometne ir ļoti interesanta. Te var braukāt ar kartingiem. Vislabāk man patīk peldēties. Pirts arī bija ļoti forša. Šī ir viena no interesantākajām nometnēm, kurā es esmu bijis,” tā nometni vērtēja tās dalībnieks Kristers no Jēkabpils.  Lāsma no Ludzas: “Man šajā nometnē patika tas, ka ir labi cilvēki. Es iepazinos ar labām meitenēm, viņas man palīdzēja. Te ir jautri, un ir patīkami piedalīties aktivitātēs.”

Bērnu un jauniešu piedzīvojumu un atpūtas nometnes “TAVA nometne” vadītāja Zanda Lamba, kurai ir deviņu gadu pieredze nometņu organizēšanā, atzina, ka, neskatoties uz sākotnējo satraukumu, nometne noritēja veiksmīgi: “Pārrobežu projekta nometne bija liels izaicinājums arī mums pašiem, priekš pedagogu komandas. Sākumā likās, kā nu būs, pastāv tomēr savstarpējā valodas barjera, – vai nebūs tā, ka atbrauks trīs grupas, kas savstarpēji nekomunicēs, bet notiks komunikācija tikai iekšienē – starp Jēkabpils, Ludzas bērniem – un vai arī starp Lietuvas bērniem? Bet, jau noslēdzoties pirmajai dienai, sirds man bija mierīga, es zināju, ka viss noritēs ļoti veiksmīgi, redzot, kā viņi savstarpēji sadarbojas gan sporta aktivitātēs, gan radošajā darbnīcā, kā darbojās deju studijā, kā pavadīja brīvo laiku. Jau pēc divām dienām komunikācija notika visas nometnes ietvaros. Ļoti organiski un pašsaprotami notika tulkošana, mēs pieradām viens pie otra, tas neradīja nekādas problēmas. Arī bērni saprata, kā notiks darba organizācija. Bet tas, kas ir pats galvenais – ka noslēgumā bērni var pateikt, ka šī ir bijusi lieliskākā nometne, kurā viņi ir bijuši, tad tas ir pats jaukākais, ko dzirdēt. Un tad, kad man jautāja, vai nākošgad arī būs šāda nometne? Un es teicu, jā, būs! Meitene atbildēja, ka tad viņa noteikti brauks, – tas ir tas labākais vērtējums!”

Nākamajā vasarā tiks organizēta otra projekta nometne, kas šoreiz notiks Rokišķos, Lietuvā. Visi nometnes dalībnieki atzina, ka šādā nometnē vēlētos piedalīties vēlreiz. “Nometnē patika tas, ka bija daudz nodarbību, iepazinos ar daudz jauniem draugiem. Gribētu šādā nometnē piedalīties arī nākamgad,” grupas viedoklim pievienojas nometnes dalībniece Ieva no Lietuvas. Uz otru projekta nometni nākamvasar būs iespēja doties citiem bērniem. Garantēta dalība tajā būs bērniem, kas aktīvi apmeklēs Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētās nodarbībās projekta ietvaros.

Projekta “OPEN UP” rezultātā tiks modernizētas bibliotēkas, kas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm. 127 bērni piedalīsies pasākumos, kas ir saistīti ar viņu integrāciju sabiedrības sociāli ekonomiskajās aktivitātēs, un 30 bibliotēku speciālisti piedalīsies projekta apmācību semināros un mācību braucienā uz Berlīni. 

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR.  Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR būs ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Atpakaļ