Bērnu un jauniešu TEĀTRU FESTIVĀLS “Laipiņa VI”

29.04.2017 - plkst.11.00

29. aprīlī Jēkabpilī norisināsies bērnu un jauniešu teātru festivāls “Laipiņa VI”. Bērnu un jauniešu teātra festivāls “Laipiņa 6” Jēkabpils Tautas namā notiks 29. aprīlī, sākums plkst. 11.00. Tajā piedalīties astoņi radošie kolektīvi no visas Latvijas.

Jau pēc atklāšanas plkst. 11.00 kamerzālē skatītājus gaidīs deju izrāde “Trīs sivēntiņi” Variešu kultūras nama bērnu teātra pulciņa “Servīzīte” izpildījumā, režisore un horeogrāfe Līga Beinaroviča. Nākamie jau lielajā zālē startēs Pļaviņu novada ģimnāzijas Teātra pulciņš “Spēlmanis”, kas darbojas pirmo gadu. Jaunieši ir aktīvi, jo praktizējas mākslās mākslas un mūzikas skolā. Viņu iestudētā Andra Niedzviedža luga “Pagrabiņš” ir viena no pirmajām sarakstītajām izrādēm jauniešiem par mūsdienīgām problēmām. Režisore Agita Linderberga.

Nākošās izrādes: Līvānu bērnu un jauniešu centra improvizācijas teātris – “Absurda dancis ap mājas darbiem”, režisore Biruta Mazure. Kolektīvs pastāv jau 3 gadus, patīk improvizācijas, spēles, pašsacerētas ludziņas, kur var radoši izpausties; Salas vidusskolas teātris “Vai tā ir mīlestība” pēc Māras Hornas lugas motīviem, režisors Agris Grāmatnieks; Mežāres kultūras nama bērnu un jauniešu amatierteātris “Sapņotāji” fragments no lugas “Maija un Paija”, režisore Aija Rancova; Ogres valsts ģimnāzijas teātris – Ievas Melgalves “Sargenģelis”, režisors Kārlis Lišmanis; Daugavpils Poļu kultūras centra teātra “Smaidīgā varavīksne” tautas folklora “Mažanna”, režisore Milena Rožanska. Grupa izveidota 2009. gadā, aktīvi darbojas kultūras centra aktivitātēs, pilsētas svētkos, veiksmīgi piedalās dažādās skatēs; Rubenes kultūras nama bērnu teātra pulciņš “Dadzīši” – “Balle vistu kūtī”, režisore Ilona Kantāne. Darbojas vairāk nekā 10 gadus, iestudē muzikālus gadskārtu ieražu svētku uzvedumus, piedalās novada un pagasta svētkos.

Mērķis un uzdevumi

 • Motivēt bērnu un jauniešu teātru, studiju, pulciņu audzēkņus radošām aktivitātēm, veicinot kolektīva mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un attīstību.
 • Sekmēt audzēkņu pašapliecināšanos un radošo pašizpausmi teātra mākslā, radot prieku un veidojot izpratni par savas darbības māksliniecisko nozīmīgumu.
 • Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
 • Sekmēt pieredzes apmaiņu starp dažādu skolu teātru kolektīviem.
 • Aktīvi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku.

Norise

 • Festivālā kolektīvs piedalās ar vienu izrādi.
 • Festivāla izrādēm paredzētas divas skatuves – Lielajā zālē un Kamerzālē.
 • Izrāžu plānojumu sastāda skates rīkotāji, ņemot vērā iespējas un pieteikumā izteiktās vēlmes.
 • Festivāla izrādes analizē organizatoru izvēlēti eksperti.
 • Notiek skatītāju balsojums par nomināciju “Skatītāju simpātija”.
 • Visi festivāla dalībnieki saņem nominācijas un piemiņas balvas.

Izrādes vērtēs žūrija un paši dalībnieki. Rezultāti tiks paziņoti festivāla noslēgumā – ap pulksten 16. Pasākuma rīkotājs Pēteris Draņevičs saka paldies festivāla atbalstītājiem: SIA “Priedes” veikalam “Laima”, personīgi Ausmai Larionovai, SIA “Futurus Food”, personīgi Kārlim Ozolam un Jēkabpils tūrisma informācijas centram.

Kontaktpersona papildus informācijai – Pēteris Draņevičs

Tālr. 27034079, 65231626

Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē

Biļetes cena 2 € (pērkot biļeti, var apmeklēt visas “Laipiņas” izrādes)

Atpakaļ