Staburaga Saieta nama amatierteātra un bērnu vokālā ansambļa “Kamenīte” koncertprogramma

07.01.2024 - plkst.14.00 Lones Tautas nams

7.01. Plkst. 14.00

Staburaga Saieta nama amatierteātra un bērnu vokālā ansambļa “Kamenīte” koncertprogramma

Ieeja: 3 EUR

Atpakaļ